Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HSG Sử Long An 2010-2011 thi thử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Long An
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhân
Ngày gửi: 05h:58' 02-09-2017
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN


ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á (1918-1939)? (2điểm).
Câu 2: Trong các mối quan hệ quốc tế hiện nay Liên Hợp quốc có vai trò như thế nào? Nêu mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc ? (4 điểm)
Câu 3: Đánh giá công lao to lớn của người anh hùng “ áo vải” Nguyễn Huệ - Quang Trung thông qua các câu thơ của Lê Ngọc Hân (3 điểm):
Mà nay áo vải, cờ đào,
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.

Câu 4: Tại sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX của nhân dân đều bị thất bại? (2 điểm)
Câu 5: Những nguyên nhân nào đã làm cho phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn từ năm 1919-1925. Ý nghĩa của cuộc bãi công Ba Son ( 8-1925) ? (3 điểm)
Câu 6: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?(3 điểm)
Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn cảnh nào? Phân tích nội dung “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.(3 điểm)
---Hết---
Sưu tầm đề thi HSG Lich sử tỉnh Long An các năm
http://violet.vn/thcs-anluclong-longan/present/show/entry_id/12109339

Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN


ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)Câu 1: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày sự phân kì lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay và nêu rõ đặc điểm của từng thời kì lịch sử? (4 điểm)
Câu 3: Những sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự chủ của tổ quốc (từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XVIII) (3 điểm)
Câu 4: Từ 1858 đến năm 1884 triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp mấy Hiệp ước? (nêu rõ tên Hiệp ước, thời gian ký ) (2 điểm)
Câu 5: Nêu ý nghĩa những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925? (3 điểm)
Câu 6: Hoàn thiện bảng sau: (3 điểm)

Nội dung
1930 – 1931
1936 – 1939

Kẻ thùNhiệm vụ (khẩu hiệu)Hình thức, phương pháp đấu tranhLực lượng đấu tranh
Câu 7: Tại sao ta chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp và can thiệp Mĩ và tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ “đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa ở thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” ? (3 điểm)
---Hết---

 
Gửi ý kiến