Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quang Hiep (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:21' 06-09-2017
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
  Số:11/ KHCM-THCS-ĐL
  -----------------------
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  -----------------------
  Đạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2017
  
  
  HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2017

  * Nhiệm vụ trong tâm:
  - Tiếp tục ổn định tổ chức dạy và học, tuyên truyền vận động HS ra lớp;
  - Thi đua lập thành tích chào mừng khai giảng năm học mới;
  - Tham gia hội nghị CBCC năm học 2017-2018;
  - Khảo sát chất lượng đầu năm.
  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn năm học và kế hoạch tháng 9 của trường THCS Đạ Long, bộ phận chuyên môn lập kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 9 như sau:

  Tuần
  NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  THỜI GIAN
  THỰC HIỆN
  PHÂN CÔNG
  
  
  3

  Từ 04/09-
  09/09/2017
  - Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
  - Trong tuần.
  - HT, PHT, GV – HS.
  
  
  - Tham gia lễ khai giảng năm học 2017-2018.
  - Sáng thứ 3.
  - CB-GV-NV-HS.
  
  
  - Họp hội đồng.
  - Thứ 5.
  - CB-GV-NV.
  - TCM, GVBM
  
  
  - GVBM tổ chức nộp đề KSCL theo kế hoạch. (Trừ Văn, Toán, Anh).
   Thứ 7.
  - GVBM.
  
  
  - Kiểm tra lịch báo giảng.
  - Thứ 5.
  - PHT, TTCM.
  
  
  - Kiểm tra công tác làm HSSS của GV.
  - Trong tuần.
  - Đ/c Hiệp.
  
  
  - Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
  - Trong tuần.
  - BGH, TTCM.
  
  4
  Từ 11/09-
  16/09/2017
  - Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
  - Trong tuần.
  - HT, PHT, GV – HS.
  
  
  - GVBM tổ chức kiểm tra KSCL theo kế hoạch. (Trừ Văn, Toán, Anh).
  - Trong tuần.
  - GVBM.
  
  
  - GVBM tổ chức kiểm tra KSCL theo kế hoạch PGD ba môn Văn, Toán, Anh.(nếu có)
   - Theo k/h của PGD.
  - GVBM.
  
  
  - Họp tổ chuyên môn.
  - Lập đội tuyển bồi dưỡng HSG lớp 6,7,8,9 các môn văn hóa.
  - Thứ 5.
  - Tổ CM.
  
  
  - Kiểm tra công tác làm HSSS của GV.
  - Trong tuần.
  - Đ/c Hiệp.
  
  
  - Bồi dưỡng chuyên môn tháng 9.
  - Trong tuần.

  - Tổ CM tổ chức cho GV nghiên cứu.
  
  
  - Nộp bản đăng ký chất lượng bộ môn và chất lượng điểm thi.
  - Thứ 6, vào lúc 8h
  - TTCM.
  
  
  - Đăng ký tiết chuyên đề ngoại khóa cấp trường, hội giảng, dạy tốt, ƯDCNTT.
  - Thứ 5.
  - Tổ CM, GVBM.
  
  
  - Nộp đăng ký chuyên đề, ngoại khóa, hội giảng, dạy tốt cho PHT.
  - Thứ 6 vào lúc 14h.
  - TTCM.
  
  
  - Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
  - Trong tuần.
  - BGH.
  
  

  5
  Từ 18/09-
  23/09/2017
  - Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
  - Trong tuần.
  - HT, PHT, GV – HS.
  
  
  - Nộp danh sách và kế hoạch bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HSY các môn.
  - Thứ 2, vào lúc 14h.
  - TTCM.
  
  
  - Kiểm tra toàn bộ HSSS của GV.
  - Trong tuần.
  - PHT, TTCM. Tổ phó CM 3 tổ.
  
  
  - Nộp thống kê chất lượng khảo sát đầu năm.
  - Thứ 5,6 vào lúc 8h.
  - TTCM, GVBM.
  
  
  - Hội nghị CC tổ theo hướng dẫn của HT, thảo luận kĩ và thống nhất các loại kế hoạch CM kì, năm của tổ và nhà trường.
  - Thứ 5.
  - Tổ CM.
  
  
  - Hoàn thành hồ sơ KSCL đầu năm.
  - Trong tuần.
  - GVBM –PHT.
  
  
  - Kiểm tra giáo án và dự giờ có báo trước hoặc đột xuất.
  - Trong tuần.
  - BGH.
  
  

  6
  Từ 25/09-
  30/09/2017
  - Thực hiện dạy và học theo PPCT và TKB.
  - Trong tuần.
  - HT, PHT,
   
  Gửi ý kiến