Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tuyển tập pt mũ loga

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: trung tâm gia
  Ngày gửi: 23h:10' 07-09-2017
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 225
  Số lượt thích: 0 người
  NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT
  (MÃ ĐỀ 01 – 100 CÂU)
  
  
  Câu 1 :
  Số nghiệm của phương trình (𝑙𝑜𝑔
  2
  4𝑥
  2−3
  𝑙𝑜𝑔
  2 𝑥−7=0 là:
  
  A.
  0
  B.
  1
  C.
  2
  D.
  3
  
  Câu 2 :
  Nghiệm của phương trìnhlà:
  
  A.
  x = 1 hoặc x=-1
  B.
  Đáp án khác
  
  C.
  x = 2 hoặc x = -3
  D.
  x = 0 hoặc x = -1
  
  Câu 3 :
  Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là
  
  A.
  0
  B.
  1
  C.
  3
  D.
  2
  
  Câu 4 :
  Số nghiệm của phương trìnhlà
  
  A.
  0
  B.
  1
  C.
  Đápsố khác
  D.
  2
  
  Câu 5 :
  Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:

  1
  2
  log
  2
  𝑥+3
  1
  4
  log
  4(𝑥−1
  8=3
  log
  8(4𝑥

  
  A.
  0
  B.
  1
  C.
  2
  D.
  3
  
  Câu 6 :
  Phương trình: có nghiệm là
  
  A.
  X=8
  B.
  X=16
  C.
  X=4
  D.
  X=2
  
  Câu 7 :
  Số nghiệm của phương trình là
  
  A.
  3
  B.
  1
  C.
  2
  D.
  0
  
  Câu 8 :
  Rút gọn biểu thức 𝑃
  log
  𝑎
  𝑎𝑏
  log
  𝑎
  𝑎
  𝑏
  log
  3
  𝑏
  𝑏
  𝑏.
  
  A.
  0
  B.
  
  log
  𝑏
  𝑎

  C.
  
  log
  𝑎
  𝑏

  D.
  
  7
  2

  
  Câu 9 :
  Phương trình có tổng các nghiệm bằng:
  
  A.
  1
  B.
  0
  C.
  -2
  D.
  -1
  
  Câu 10 :
  Phương trình có tích các nghiệm là:
  
  A.
  -1
  B.
  2
  C.
  0
  D.
  1
  
  Câu 11 :
  Số nghiệm của phương trình: 2
  𝑙𝑜𝑔
  8
  2𝑥
  𝑙𝑜𝑔
  8
  𝑥
  2−2𝑥+1
  4
  3

  là:
  
  A.
  0
  B.
  3
  C.
  1
  D.
  2
  
  Câu 12 :
  Giải bất phương trình:
  log
  3
  𝑥
  2−5𝑥+6
  log
  1
  3
  𝑥−2
  1
  2
  log
  1
  3(𝑥+3

  
  A.
  3<𝑥<5
  B.
  𝑥>5
  C.
  𝑥
  10

  D.
  𝑥>3
  
  Câu 13 :
  
  
  A.
  x > 0
  B.
  
  C.
  
  D.
  
  
  Câu 14 :
  Số nghiệm của phương trình là:
  
  A.
  0
  B.
  1
  C.
  2
  D.
  3
  
  Câu 15 :
  Số nghiệm của phương trình
  
  A.
  1
  B.
  Vô nghiệm
  C.
  2
  D.
  3
  
  Câu 16 :
  Biết rằng 𝑎
  log
  3
  2, 𝑏
  log
  3
  5,𝑐
  log
  5
  7 . Tính theo 𝑎, 𝑏, 𝑐 giá trị của
  log
  140
  63

  
  A.
  
  14
  9

  B.
  
  𝑎𝑐+2
  2𝑏+𝑐+𝑎𝑏

  
  C.
  
  𝑎𝑏+2
  2𝑐+𝑎+𝑎𝑏

  D.
  
  𝑏𝑐+2
  2𝑎+𝑏+𝑏𝑐

  
  Câu 17 :
  Số nghiệm của phương trình log5(5x) - log25 (5x) - 3 = 0 là :

  
  A.
  1
  B.
  4
  C.
  3
  D.
  2
  
  Câu 18 :
  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau
  
  A.
  
  B.
  
  
  C.
  
  D.
  
  
  Câu 19 :
  Phương trình có tích các nghiệm bằng:
  
  A.
  1
  B.
  0
  C.
  -1
  D.
  2
  
  Câu 20 :
  Phương trình có hai nghiệm. Giá trị A= là
  
  A.
  1
  No_avatar

  xin cam on tac gia

   
  Gửi ý kiến