Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de hsg toan 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Lê Huy Việt
  Ngày gửi: 21h:21' 10-09-2017
  Dung lượng: 181.0 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  VIỆT YÊN

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN THI: TOÁN 6
  Thời gian làm bài:120 phút
  
  

  Câu 1: (4 điểm). Thực hiện phép tính
  a) A = 
  b) B = 81.
  Câu 2: (4 điểm)

  a) So sánh P và Q
  Biết P = và Q = 
  b) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b) = 420; ƯCLN(a,b)=21 và a +21 = b.

  Câu 3: (4 điểm)
  Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y 37 thì 13x +18y 37
  Cho A = và B = 
  Tính B – A
  Câu 4. (6 điểm).
  Cho , trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 6 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.
  Tính BD.
  b) Lấy C là một điểm trên tia Ay. Biết = 800, = 450. Tính .
  c) Biết AK = 2 cm (K thuộc BD). Tính BK

  Câu 5: (2 điểm)
  Tìm hai số nguyên tố x và y sao cho: x2 – 2x + 1 = 6y2 -2x + 2  Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

  Họ và tên thí sinh:………………………. ...................... Số báo danh :………

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  VIỆT YÊN

  HD CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN THI: TOÁN LỚP 6
  Thời gian làm bài:120 phút

  
  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1 (4đ)

  a) Ta có: 
  
  
  
  KL:…..
  


  0.5đ


  0.5đ

  0.5đ

  0.5đ
  
  
  b) Ta có: .
  
  
  
  KL:…………
  

  0.5đ


  0.5đ

  0.5đ

  0.5đ
  
  Câu 2 (4đ)

  a) Ta có:
  Q = = ++
  + 
  Lần lượt so sánh từng phân số của P và Q với các tử là : 2010; 2011; 2012 thấy được các phân thức của P đều lớn hơn các phân thức của Q
  Kết luận: P > Q
  
  1 đ


  0,75 đ

  0,25 đ
  
  
  b) Từ dữ liệu đề bài cho, ta có :
  + Vì ƯCLN(a, b) = 21, nên tồn tại các số tự nhiên m và n khác 0, sao cho:
  a = 21m; b = 21n (1)
  và ƯCLN(m, n) = 1 (2)
  + Vì BCNN(a, b) = 420, nên theo trên, ta suy ra :
  
  + Vì a + 21 = b, nên theo trên, ta suy ra :
   
  Trong các trường hợp thoả mãn các điều kiện (2) và (3), thì chỉ có Trường hợp : m = 4, n = 5 hoặc m = 2, n = 3 là thoả mãn điều kiện (4).
  Vậy với m = 4, n = 5 hoặc m = 2, n = 3 ta được các số phải tìm là : a = 21 . 4 = 84; b = 21 . 5 = 105
    0.5đ

  0.5đ  0.5đ


  0.5đ

  
  


  Câu 3
  (4đ)


  a) Ta có: 
  
  Hay (*)
  Vì , mà (4;37) = 1 nên Do đó, từ (*) suy ra: , mà (5; 37) = 1 nên 
  0.5đ

  0.5đ
  0.5đ
  0.5đ
  
  
  b)Ta có:
  
  Lấy (2) – (1), ta được:
  
  
  Vậy .
    0.5đ

  0.5đ


  0.5đ

  0.5đ
  
  Câu 4
  (6đ)

  Hình vẽ:
  .

  a) Vì B thuộc tia Ax, D thuộc tia đối của tia Ax
  A nằm giữa D và B
   BD = BA + AD = 6 + 4 = 10 (cm)
  KL:…..
  b) Vì A nằm giữa D
   
  Gửi ý kiến