Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiểm tra anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Thị Trâm
  Ngày gửi: 08h:48' 11-09-2017
  Dung lượng: 180.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
  TRƯỜNG THCS THÁI PHÚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thái Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN TIẾNG ANH 7
  I. Căn cứ – Yêu cầu
  1. Căn cứ thực hiện
  - Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT ban hành.
  - Công văn số 5842/BGD&ĐT ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT
  - Hướng dẫn số 791/HD- BGDDT ngày 25/6/2013 của Bộ GD&ĐT.
  - Công văn số 4509/BGDĐT - GDTrH ngày 03/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 của Bộ GD&DT.
  - Công văn số 510/SGDĐT – GDTrH ngày 22/8/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT Thái Bình.
  - Kế hoạch số 286/K.H-GD THCS ngày 28/8/2015 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy.
  - Tình hình thực tế của nhà trường.
  2. Phương pháp dạy học:
  - Phương pháp thực nghiệm
  - Phương pháp trực quan.
  - Phương pháp hoạt động nhóm.
  - Phương pháp thuyết trình.
  - Phương pháp vấn đáp...
  3. Soạn, giảng bài
  - Bài soạn được soạn trước ngày giảng một tuần, nội dung bài soạn được chia thành hai cột chỉ rõ hoạt động của thầy và hoạt động của trò. Cụ thể hóa quá trình giảng dạy trên lớp.
  - Giảng bài phát huy tối đa tính tích cực chủ động của học sinh
  - Mức độ bài soạn dựa theo kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa phù hợp với đối tượng học sinh từng khối lớp.
  4. Thiết bị dạy học
  - Học sinh: Sách giáo khoa vở ghi bài trên lớp; vở bài tập ở nhà; vở nháp; bút...
  - Giáo viên: Sử dụng triệt để các thiết bị dạy học được cung cấp, tự làm thiết bị, đồ dụng dạy học của GV và HS; máy chiếu....
  5. Kiểm tra đánh giá
  - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
  - Tăng cường vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn, chú ý thái độ, sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập.
  6. Các loại bài kiểm tra trong một học kỳ
  - Dựa theo kế hoạch kiểm tra đánh giá.

  Cả năm: 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
  Học kì I: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
  Học kì II: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết

  Tên bài
  Số tiết
  Tuần
  TTtiết
  Nội dung
  
  

  Unit 1



  
  5
  1
  1
  Ôn tập kiểm tra
  
  
  
  
  2
   A1, 2
  
  
  
  
  3
  A3, 4, 5, 6*
  
  
  
  2
  4
  B1, 2, 3*
  
  
  
  
  5
  B4, 5
  
  
  
  
  6
  B6, 7
  
  

  Unit 2

   
  6
  3
  7
  A1, 2
  
  
  
  
  8
  A4, 5
  
  
  
  
  9
  A2, 6*, 7*
  
  
  
  4
  10
  B1, 2, 3, 9*
  
  
  
  
  11
  B4,5*
  
  
  
  
  12
  B6, 7, 8*
  
  
  Unit 3
  5
  5
  13
  A1
  
  
  
  
  14
  A2,4 (Không dạy A3 trang 31)
  
  
  
  
  15
  B1
  
  
  
  6
  16
  B2, 3, 4
  
  
  
  
  17
  B5, 6*
  
  
  
  
  18
  Language focus 1
  
  Unit 4
  
  7
  19
  Kiểm tra 45’
  
  
  
  
  
  
  20
  Chữa bài kiểm tra 45’
  
  
  
  
  5
  
  21
  A1, 2, 3
  
  
  
  8
  22
  A4, 5
  
  
  
  
  23
  A6, 7*
  
  
  
  
  24
  B1, 2
  
  
  
  9
  25
  B3, 4, 5*
  
  
  5
  
  26
  A1, 2
  
  Unit 5
  
  
  27
  A3*, 4
  
  
  
  10
  28
   A5, 6*, 7*
  
  
  
  
  29
  B1, 2
  
  
  
  
  30
  B3,
   
  Gửi ý kiến