Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SUU TẦM + TỔNG HỢP
  Người gửi: Đào Nguyễn Hoàng Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:06' 12-09-2017
  Dung lượng: 78.1 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người

  (TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ DUNG DỊCH BAZƠ, MUỐI:
  Bazơ tan
  KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 ít tan.
  
  Bazơ không tan
  Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2,…
  
  Muối Sunfat (=SO4)
  Hầu hết tan (trừ BaSO4, PbSO4 không tan).
  
  Muối Sunfit (=SO3)
  Hầu hết không tan (trừ K2SO3 , Na2SO3 tan).
  
  Muối Nitrat (-NO3)
  Tất cả đều tan.
  
  Muối Photphat ((PO4)
  Hầu hết không tan (trừ K3PO4 , Na3PO4 tan ).
  
  Muối Cacbonat (=CO3)
  Hầu hết không tan (trừ K2CO3 , Na2CO3 tan).
  
  Muối Clorua (-Cl )
  Hầu hết đều tan (trừ AgCl không tan).
  
  (HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VÀ NHÓM NGUYÊN TỬ:

  Hóa trị (I)
  Hóa trị (II)
  Hóa trị (III)
  
  Kim loại
  Na, K, Ag
  Ca , Ba , Mg , Zn, Fe, Pb, Cu, Hg
  Al, Fe
  
  Nhóm nguyên tử
  Gốc NO3; OH; I(Iot)
  Gốc aixt: CO3 ; SO3 ; SO4
  PO4
  
  Phi kim
  Cl , H , F
  O
  
  
  Các phi kim khác: S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V).
  KIM LOẠI + OXI OXIT BAZƠ
  
  PHI KIM (C, S, P, N) + OXI OXI AXIT
  
  KIM LOẠI (Na, K, Ca, Ba) + H2OBAZƠ TAN + H2
  
  OXIT BAZƠ TAN+ H2O BAZƠ TAN
  
  OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + H2O AXIT ( H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4)
  
  KIM LOẠI + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2
  
  OXIT BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O
  
  BAZƠ + AXIT (HCl, H2SO4, HNO3) MUỐI (CLORUA, SUNFAT, NITRAT) + H2O
  
  OXIT BAZƠ TAN+ OXI AXIT MUỐI TƯƠNG ỨNG
  
  OXI AXIT (CO2, SO2, SO3, P2O5, ) + BAZƠ TAN MUỐI TƯƠNG ỨNG + H2O
  
  BAZƠ TAN + MUỐI TAN MUỐI KHÔNG TAN + BAZƠ KHÔNG TAN (TRAO ĐỔI)
  
  MUỐI TAN + AXIT MUỐI KHÔNG TAN + AXIT MỚI (TRAO ĐỔI)
  
  ĐẶC BIỆT: MUỐI GỐC CO3, SO3 + AXIT MUỐI MỚI + (CO2, SO2) + H2O
  
  BAZƠ KHÔNG TAN OXIT BAZƠ + H2O
  
  OXIT BAZƠ KÔNG TAN (Từ Zn trở đi) + (CO, H2) KIM LOẠI + (CO2, H2O)
  
  
   
  Gửi ý kiến