Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  chuong 1 vat li 12 co ban

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhat Huyen
  Ngày gửi: 10h:44' 12-09-2017
  Dung lượng: 93.5 KB
  Số lượt tải: 170
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.
  MÔN: Vật Lí 12 – Cơ bản
  Thời gian làm bài: 45 phút.

  Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3sin(10t + π/3) cm và x2 = 4cos(10t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
  A. 1 cm B. 5 mm C. 5 cm D. 7 cm
  Câu 2: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
  B. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
  C. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
  D. Biên độ dao động của vật giãm dần theo thời gian.
  Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10t) (cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 5 cm lần thứ 1000 theo chiều âm là
  A. 199,833s. B. 19,98s. C. 1000s. D. 189,98s.
  Câu 4: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc ; khi vật có li độ thì vận tốc . Chu kỳ dao động là:
  A. 0,2 s B. 0,1 s C. 0,4 s D. 0,8 s
  Câu 5: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là cm và cm có phương trình
  A. cm. B. cm.
  C. cm. D. cm.
  Câu 6: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(πt + φ1) cm và x2 = 4cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 5 cm thì pha ban đầu của dao động thứ nhất là
  A. π/6 rad B. 2π/3 rad C. 5π/6 rad D. π/2 rad
  Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1sin(ωt + φ1) cm, x2 = A2sin(ωt + φ2) cm thì biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi
  A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2
  C. φ2 – φ1 = k2π. D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4
  Câu 8: Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là
  A. T/4. B. T/8. C. T/12. D. T/6.
  Câu 9: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10t) (cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 5 cm lần thứ 2008 là
  A. 2007,7s. B. 200,77s. C. 20,08s. D. 100,38s.
  Câu 10: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = -0,04m/s.
  A. 0 B. (/3 rad C. (/6 rad D. (/4 rad
  Câu 11: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(20t + π/3) cm và x2 = 4cos(20t – π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
  A. 5 mm B. 7 cm C. 1 cm D. 5 cm
  Câu 12: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
  A. 1,00 s. B. 1,50 s. C. 0,50 s. D. 0,25 s.
  Câu 13: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10t) (cm). Thời điểm
   
  Gửi ý kiến