Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bộ 100 đề thi thử môn hóa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Xuân Dương
  Ngày gửi: 14h:24' 12-09-2017
  Dung lượng: 847.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi thử THPTQG Môn Hóa_Lần 1_Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình
  Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là:
  A. 1s22s22p63s1. B. 1s22s22p63s2. C. 1s22s32p63s2. D. 1s22s22p63s1
  Câu 2: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại:
  A. K. B. Ba. C. Na. D. Fe.
  Câu 3: Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là:
  A. 10,8. B. 8,1. C. 5,4. D. 2,7
  Câu 4: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là:
  A. Zn. B. Fe. C. Ag. D. Al.
  Câu 5: Dung dịch nào sau đây có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
  A. Ca(NO3)2. B. NaCl. C. HCl. D. Na2CO3.
  Câu 6: Phương trình hóa học nào sau đây sai?
  A. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2. B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.
  C. Cu + 2HNO3  → Cu(NO3)2 + H2. D. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.
  Câu 7: Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,16 gam. Giá trị của V là:
  A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560.
  Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Crom là kim loại có độ cứng lớn nhất.
  B. Đồng là kim loại dẫn điện tốt nhất.
  C. Vonfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
  D. Liti là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất.
  Câu 9: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?
  A. Đá vôi (CaCO3). B. Vôi sống (CaO).
  C. Thạch cao nung (CaSO4.H2O). D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).
  Câu 10: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây?
  A. Fe. B. Ag. C. Cu. D. Au
  Câu 11: Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?
  A. AlCl3 với dung dịch NaOH dư B. Ba(HCO3)2 với dung dịch KOH dư.
  C. Fe3O4 với dung dịch HNO3 dư. D. Fe3O4 với dung dịch HCl dư.
  Câu 12: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl là:
  A. NH4Cl. B. BaCO3. C. (NH4)2CO3. D. BaCl2.
  Câu 13: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là:
  A. Fe, Al, Cr. B. Fe, Mg, Al. C. Cu, Fe, Al. D. Cu, Pb, Ag.
  Câu 14: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là:
  A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.
  Câu 15: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là:
  A. 4. B. 2 C. 5 D. 3
  Câu 16: Metyl fomat có công thức hóa học là:
  A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3 D. HCOOC2H5.
  Câu 17: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:
  A. 54%. B. 80%. C. 40%. D. 60%.
   
  Gửi ý kiến