Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề kt

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Trị
  Ngày gửi: 16h:59' 12-09-2017
  Dung lượng: 27.5 KB
  Số lượt tải: 172
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS Hòa Hội Kiểm Tra 1 Tiết ( thời gian 45 phút)
  Họ Và Tên:................................... Đề Số 1
  I. Trắc Nghiệm. (3đ)
  Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
  A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5
  Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
  A. K2O. B. CuO. C. P2O5. D. CaO.
  Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
  A. K2O. B. CuO. C. CO. D. SO2.
  Câu 4: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
  A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3.
  Câu 5: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:
  A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO.
  C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO
  Câu 6: Dãy chất gồm các oxit axit là:
  A. CO2, SO2, NO, P2O5. B. CO2, SO3, Na2O, NO2.
  C. SO2, P2O5, CO2, SO3. D. H2O, CO, NO, Al2O3.
  Câu 7: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):
  A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.
  C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.
  Câu 8: Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:
  A. Na2O, SO3, CO2 . B. K2O, P2O5, CaO. C. BaO, SO3, P2O5. D.CaO, BaO, Na2O
  Câu 9: Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
  A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. B. Cu, CuO, Cu(OH)2.
  C. Na2O, NaOH, Na2CO3. D.MgO, MgCO3, Mg(OH)2.
  Câu 10: Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với dung dịch HCl . Khối lượng muối thu được là:
  A. 2,22 g B. 22,2 g C. 23,2 g D. 22,3 g
  II. Tự luận (7đ).
  Câu 1. Cho các chất sau: Na2O, SO2, CuO, P2O5. Chất nào tác dụng với
  a/ H2O b/ dung dịch NaOH c/ dung dịch HCl
  Viết phương trình phản ứng xảy ra và cân bằng.
  Câu 2. Hoàn thành phương trình phản ứng sau và cân bằng.
  FeO + H2SO4 MgO + HCl
  ZnO + H2SO4 Na2O + HCl 
  P2O5 + H2O CO2 + Ca(OH)2
  Fe + HCl Fe + H2SO4 
  AlOH)3 + HCl CuO + H2SO4 
  Câu 3. Hòa tan m gam Mg bằng V lít dung dịch axit sunfuaric 1M. Sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc
  a/ Tính giá trị m ?
  b/ Tính giá trị V ?
  c/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ?
  (cho biết Mg = 24, S = 32, O = 16)

   
  Gửi ý kiến