Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM THEO MA TRẬN VÀ TT22

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Khoàng Thị Vuon
  Ngày gửi: 20h:49' 12-09-2017
  Dung lượng: 365.0 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  BÀI KIỂM TRA (Mã đề 1)
  
  Trường:………………………………
  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 1
  
  Họ và tên:..................................................
  Năm học 2016-2017
  
  Lớp:...........................................................
  Điểm bài kiểm tra bằng số:
  Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Ngày kiểm tra: ………………….………
  
   I. Phần kiểm tra môn Toán (10 điểm)
  1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi trắc nghiệm sau:
  Câu 1: (0.5 điểm) Số tròn chục lớn nhất là?:

  A.. 90
   B. 99
   C. 98
  
  Câu 2:(0,5 điểm) Số gồm 30 và 8 đơn vị: ta viết số là:

  A. 308
   B. 38
   C. 380
  
  Câu 3:(1 điểm) Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 30 rồi trừ đi 50 thì được 20 ?; Số đó là:

  A. 30
   B. 35
   C. 40
  D. 45
  
  Câu 4: (0,5 điểm) Số cần điền vào ô trống 20 + 7 < 19 + 10 là:

  A. 27
   B. 28
   C. 29
  D. 30
  
  Câu 5: (1 điểm) Dấu cần điền: 35 - 8 – 5 15 + 8 - 5 là:

  A. <
   B. >
   C. =
  
  Câu 6: (1 điểm) Kết quả: 7 chục + 20 – 6 chục là:

  A. 30
   B. 35
   C. 27
  D. 14
  
  Câu 7: (0.5 điểm) Số liền sau của số 99 là:

  A. 90
   B. 98
   C. 100
  D. 89
  
   Câu 8: (1 điểm) Mẹ đi chợ mua 3 chục bát nhỏ và 8 bát to. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu cái bát ?

  A. 11
   B. 38
   C. 30
  
  
   Câu 9: (1 điểm) Hình bên có mấy hình tam giác; mấy hình tứ giác?
  a) hình tam giác:
  A. 4
   B. 3
   C. 2
  
  
  b) hình tứ giác:
  A. 3
   B. 4
   C. 5
  
  
  Câu 10: (1 điểm) Số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là:
  A. 10
   B. 11
   C. 12
  D. 13
  
  
  2. Tự luận:
  Câu 11: (2 điểm)
  Hai sợi dây dài tất cả 26 xăng- ti -mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng- ti- mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti -mét?
  Bài giải

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  II. Phần kiểm tra môn Tiếng Việt (10 điểm)
  1. Trắc nghiệm (6 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm sau:
  Câu 1 (0,5 điểm): Dấu thanh cần điền vào từ quả queo là?
  A. ~ B. . C. / D.
  Câu 2: (1 điểm) Điền vần ich hoặc vần êch :

  Ăn mặc nh…… nhác                        Biệt tăm biệt t…..
  Câu 3 (0,5 điểm): âm nào dùng để làm tròn môi vần im ?

  A. u B. o C. e
  Câu 4 (0,5 điểm): Tiếng nào có vần là nguyên âm đôi ?
  A. quả B. hoa C. khuya D. sen
  Câu 5 (0.5 điểm): Trong các câu sau đây câu nào
   
  Gửi ý kiến