Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài tập Cộng Số thập phân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Triệu Văn Trung
  Ngày gửi: 23h:31' 12-09-2017
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người  Câu 1:Tính tổng với đơn vị đo là ki-lô-mét: 3,7 km + 3,097 km + 0,753 km
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 2:Tính tổng với đơn vị đo là tấn: 9,34 tấn + 2,563 tấn + 1,521 tấn
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 3:Tính tổng với đơn vị đo là héc-tô-mét vuông : 
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 4:Tính nhanh 61,7 + 7,45 + 3,3
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 5:Tính nhanh 121,28 + 34,75 + 11,25 + 32,72
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….

  Câu 1:Tính tổng với đơn vị đo là ki-lô-mét: 3,7 km + 3,097 km + 0,753 km
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 2:Tính tổng với đơn vị đo là tấn: 9,34 tấn + 2,563 tấn + 1,521 tấn
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 3:Tính tổng với đơn vị đo là héc-tô-mét vuông : 
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 4:Tính nhanh 61,7 + 7,45 + 3,3
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 5:Tính nhanh 121,28 + 34,75 + 11,25 + 32,72
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu6:
  Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 nhặt được 10,6 kg, tổ 2 nhặt được 12,4 kg, tổ 3 nhặt được 9 kg. Hỏi lớp đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 7:
  Một cửa hàng ngày đầu bán được 71,4 m vải, ngày thứ hai bán được 97,8 m vải, ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 75 m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….  Câu6:
  Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 nhặt được 10,6 kg, tổ 2 nhặt được 12,4 kg, tổ 3 nhặt được 9 kg. Hỏi lớp đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  Câu 7:
  Một cửa hàng ngày đầu bán được 71,4 m vải, ngày thứ hai bán được 97,8 m vải, ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 75 m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
   
  Gửi ý kiến