Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Toán Tiếng anh tiểu học chọn lọc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Triệu Văn Trung
  Ngày gửi: 00h:03' 13-09-2017
  Dung lượng: 35.7 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  THỰC HÀNH TOÁN-TA LỚP 3
  (TIẾT- 29)
  II.Luyện tập:
  Bài 1: Tom wants to insert the number 6 between the digits of the number 2014 to make a smallest five - digit number possible.
  A. Between digit 2 and 0 B. Between digit 0 and 1
  C. Between digit 1 and 4 D. At the end of 2014
  Bài 2: The tree apple high 356 feets and the tree tomato high 231 feets. How many high feet the tree apple mor than the tree tomato?
  A. 587 feet B. 125 feet C. 245 feet D. 127 feet
  Bài 3: The number of digits use to write all the pages number in a book is 41. If the pages from 1 the the how many pages the are in the book in total?
  A. 52 pages B. 32 pages C. 25 pages D. 27 pages
  Bài 4:The value A = 1 + 2 + 3 + ……. 62 + 63
  A. 2016 B. 2008 C. 1005 D. 1698 Bài 5:The sum of the smallest 2 – digit number and the greatest 3 – digit number iss …….
  A. 78 B. 76 C.88 D. 93
  Bài 6: The least 3 – digit number is …………..
  A. 999 B. 998 C. 100 D. 102
  Bài 7: The quotient of two numbers is 6 and the greater number is 702. What is the other number? A. 696 B. 4212 C. 708 D. 117
  Bài 8: The numbers 53 and 134 have the same sum of their digits (5+3=8 and 1+3+4=8). What is the first number greater than 2006 such that the sum of its digits is the same as the sum of the digits of 2006? A. 2007 B.2015 C. 2007 D.1007
  Bài 9: if the sum of three numbers is V. If one of the numbers is Z and an other is Y, what is the remaining number?
  A. Z x Y – V B. V + Z – Y C. D. V – Z - Y
  Bài 10: The Lakers played the Bulls. The Lakers scored 70 points in the game. In the first quarter the Bulls scored 12 points. In the second quarter the Bulls scored twice as they did in the first quarter. In the third quarter they scored as many points as they did in the second quarter. How many points did they need to score in the fourth to win the game?
  A. 23 points. B. 24 points. C. 26 points. D. 27 points.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓