Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra Vât lý 12 (lần 1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Xích
  Ngày gửi: 19h:59' 13-09-2017
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 193
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT LONG AN
  TRƯỜNG THPT VÕ VĂN TẦN

  KIỂM TRA 1 TIẾT (LẦN I)
  MÔN: VẬT LÍ 12
  HKI – NĂM HỌC: 2016 – 2017
  Thời gian làm bài: 45 phút;
  (30 câu trắc nghiệm)

  
  

  Mã đề 132
  
  (Học sinh không được sử dụng tài liệu)
  Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

  Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T= 2 s. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2,5 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
  A. cm. B. cm.
  C. cm. D. cm.
  Câu 2: Một sợi dây đàn hồi dài 0,5 m, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:
  A. 1m B. 0,125m. C. 0,25m D. 1,5m
  Câu 3: Một âm có cường độ âm là L = 90 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10–12 W/m2, cường độ của âm này tính theo đơn vị W/m2 là
  A. 2.10–8 W/m2. B. 3.10–3 W/m2. C. 4.10–8 W/m2. D. 10–3 W/m2.
  Câu 4: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng . Gốc thời gian đã được chọn tại thời điểm nào?
  A. Lúc chất điểm có li độ x = +A.
  B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
  C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
  D. Lúc chất điểm có li độ x = -A.
  Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước hai nguồn S1, S2 cách nhau 9cm dao động với tần số 15Hz. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn S1, S2
  A. 11 B. 8 C. 9 D. 10
  Câu 6: Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có
  A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút.
  Câu 7: Sóng dọc là sóng có phương dao động:
  A. Trùng với phương truyền sóng B. Thẳng đứng
  C. Vuông góc với phương truyền sóng D. Nằm ngang
  Câu 8: Hai dao động thành phần có biên độ 4 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị
  A. A = 48 cm. B. A = 4 cm. C. A = 0 cm. D. A = 12,8 cm.
  Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1) cm, x2 = A2cos(ωt + φ2) cm thì biên độ của dao động tổng hợp nhỏ nhất khi:
  A. (φ = (2k + 1)π B. (φ = (2k + 1)π/2 C. (φ = k2π. D. (φ = (2k + 1)π/4
  Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng m = 0,4kg và lò xo có k = 100N/m. Kéo vật khỏi VTCB 2cm rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu. Lấy . Năng lượng dao động của vật là:
  A. 2,45J. B. 0,245J. C. 245J. D. 24, 5J.
  Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng?
  A. Giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì biên độ sóng tổng hợp tăng lên cực đại .
  B. Giao thoa sóng là hiện tượng xuất hiện những gợn sóng lồi , lõm ,đan xen nhau .
  C. Giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau sẽ tăng cường nhau hoặc làm triệt tiêu nhau .
  D. Giao thoa sóng là sự tổng hợp các sóng trong không gian.
  Câu 12: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t – π/3) cm và x2 = 4cos(10t + π/6) cm. Độ lớn gia tốc cực đại của vật là
  A. amax = 50 cm/s2 B. amax = 500 cm/s2
   
  Gửi ý kiến