Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KT 45P-ĐAI SỐ 12-CHUONG I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Lập
  Ngày gửi: 22h:00' 13-09-2017
  Dung lượng: 10.0 MB
  Số lượt tải: 660
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Nguyễn Trãi KIỂM TRA 45 PHÚT- GIẢI TÍCH 12
  Tổ: TOÁN HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
  ------------------------- -------------------------------------
  

  Họ và Tên: ------------------------------------------------------------Lớp:-------

  Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  
  A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  B
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  C
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  D
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 1: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
  A. 2 y -1=0 B. 2x + 1 = 0 C. 2x - 1 = 0 D. y -1 = 0
  Câu 2: Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M = (-1;-4) là?
  A. k = - 9 B. k = 9 C. k = -6 D. k = 6
  Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
  A. B. C. D. và 
  Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C ). Chọn phát biểu đúng?
  A. Hàm số có một cực đại duy nhất B. Hàm số có hai cực tiểu và một cực đại. C. Hàm số có một cực tiểu duy nhất D. Gía trị cực tiểu của hàm số bằng 3.
  Câu 5: Hàm số nào sau đây có 3 cực trị?
  A. B. C. D. 
  Câu 6. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
  A. và B. C. và D. 
  Câu 7:Gía trị cực đại của hàm số là?
  A. - 2 B. 4 C. 2 D. -4
  Câu 8: Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 1 khi và chỉ khi.
  A. B. C. D. 
  Câu 9: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?
  A. B. C. D. 
  Câu 10: Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [1;2]. , m là giá trị nhỏ nhất của
  hàm số trên đoạn [2;3]. Khi đó M + m có giá trị là?
  A. - 1 B. C. D.

  Câu 11:Gía trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2] là.
  A.- 9 B. C. 1 D. 0

  Câu 12: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên :

  A. B. 
  C. D.
  
  

  
  
  Câu 13: Cho hàm số có đồ thị (C ). Tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y = x – 1 với
  tiệm cận ngang của (C ) là:
  A. (- 3;2) B. (2;3) C. ( 2;-3) D. (3:2)
  Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M = (1; -2) có dạng?
  A. y = -3x + 1 B. y = -3x - 1 C. y = 3x + 1 D. y = 3x - 1
  Câu 15: Số giao điểm giữa đường thẳng y = -4x + 1 và đồ thị là?
  A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
  Câu 16: Một tam giác vuông có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a > 0)
  Khi đó diện tích lớn nhất của tam giác vuông là ?
  A. B. C. D. 

  Câu 17: Đường thẳng y = k cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi ?
  A. B. C. D. 
  Câu 18: Câu 20: Hàm số có đồ thị là hình nào dưới đây?
  
  A
  
  B
  
  C
  
  D
  
  
  Câu 19: Tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng (d): x – 4y = 0 có
  phương trình dạng?
  A
   
  Gửi ý kiến