Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề khảo sát chất lượng đầu năm môn lịch sử 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ninh Chí Tùng
  Ngày gửi: 22h:23' 13-09-2017
  Dung lượng: 102.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT CÁT TIÊN
  TRƯỜNG THCS NAM NINH

  Họ và tên: ……………………
  Lớp: 8A…
  (Đề có 02 trang)
  ĐỀ KIỂM TRA
  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  NĂM HỌC: 2017 - 2018

  MÔN: LỊCH SỬ 8

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
  
  
  Điểm số
  Điểm chữ
  Lời phê của giáo viên
  
  
  
    
  A/ TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
  I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)
  Câu 1: Vào thế kỷ XV, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành 2 giai cấp mới nào?
  A/ Tư sản, phong kiến
  B/ Vô sản, phong kiến
  C/ Tư sản và vô sản
  D/ Quý tộc và Tăng lữ
  Câu 2: Nhân dân Nê-đen-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của vương quốc:
  A/ Bồ Đào Nha B/ Tây Ban Nha
  C/ Đức D/ Italia
  Câu 3: Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ ở Anh thế kỷ XVII chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, họ đã trở thành:
  A/ Phong kiến B/ Nông dân
  C/ Vua chúa D/ Quý tộc mới
  Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:
  A/ Ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp
  B/ Di dân sang Châu Mỹ
  C/ Tiêu diệt người Inđian (da đỏ)
  D/ Bắt người da đen làm nô lệ
  II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)
  Câu 1: Cách mạng tư sản Hà Lan thế kỷ XVI được xem là ….…………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  Câu 2: Nước Đức thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng các cuộc …………………………….
  …………………..dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ.
  III/ Ghép ý cột thời gian với ý cột sự kiện sao cho đúng nội dung: (1điểm)
  Thời gian
  Sự kiện
  Trả lời
  
  1/ Năm 1764
  2/ Năm 1769
  3/ Năm 1785
  4/ Năm 1784
  a/ Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.
  b/ Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước
  c/ Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước.
  d/ Ác-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước.
  1/ ghép với ...
  2/ ghép với ...
  3/ ghép với ...
  4/ ghép với ...
  
  
  B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?
  Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?
  DUYỆT CỦA BGH
  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  Bùi Thị Khiếu
  DUYỆT CỦA TPCM

  Nguyễn Thị Bích Nhi
  Nam Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2017
  Giáo viên ra đề
  Ninh Chí Tùng
  
  

  BÀI LÀM

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  PHÒNG GD & ĐT CÁT TIÊN
  TRƯỜNG THCS NAM NINH


  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  NĂM HỌC: 2017 - 2018

  MÔN: LỊCH SỬ 8
  
  
  A/ TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
  I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)
  1. C ; 2. B ; 3. D ; 4. A
  II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)
  1. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
  2. chiến tranh chinh phục
  III/ Ghép ý cột A với ý cột B sao cho đúng nội dung: (1điểm)
  1a, 2c, 3d, 4b
  B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?
  Đáp án
  Điểm
  
  - Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lý quan trọng,
   
  Gửi ý kiến