Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tổng hợp trắc nghiệm hàm số

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: mac thanh hai
  Ngày gửi: 01h:04' 14-09-2017
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 490
  Số lượt thích: 0 người
  ///
  / /
  /


  /
  / //

  /
  Câu 36. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:
  x
   0 2 
  
  y`
   + 0 ( 0 +
  
  y
   (1  (5
  
  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
  A. Hàm số không có cực trị B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là x = 2
  C. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (2; -5) D. Giá trị lớn nhất của hàm số là -1
  Câu 37. Trong các hình vẽ sau (Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4), hình nào biểu diễn đồ thị hàm số 
  / / / /
  A. Hình 2 B. Hình 1 C. Hình 3 D. Hình 4
  Câu 26. Đường cong trong hình dưới đây (C ) là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số là hàm số nào?

  A. B. C. D. 

  / /
  Câu 21: Cho hàm số liên tục trên R có bảng biến thiên :

  x
   (1 0 1 
  
  y`
   ( 0 + 0 ( 0 +
  
  Y


   ( 3 

  ( 4 ( 4
  
  
  Khẳng định nào sau đây là sai?
  A. Hàm số có hai điểm cực tiểu, một điểm cực đại
  B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -4
  C. Hàm số đồng biến trên 
  D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
  Câu 2: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào
  x
   (2 
  
  y`
   + +
  
  Y   3
  3 
  
  
  A. B. C. D. 
  Câu 18: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào
  A. B. 
  C. D.   Câu 34: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào:
  A. B. 
  C. D. 

  Câu 50: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào
  A. B. 
  C. D.   /
  /
  / /
  /
  //
  Câu 35: Số điểm cực đại của đồ thị hàm số 
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
  /// /
  / / /
  Câu 7. Hàm số xác định liên tục trên khoảng K và có đạo hàm là
   trên K. Biết hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số trên K.
  Số điểm cực trị của hàm số trên K là:
  A. 0 B. 1 C. 3 D. 2


  //


  GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
  Câu 1. Cho hàm số y = x3-3x+3 xác định trên [1;3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Khi đó:
  M=3, n =-1 B. M=3, n=1 C. M=1, n=-1 D. M = 3, Không có n.
  Câu 2. Hàm số y= x3-3x đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:
  -2 B. 1 C. -1 hay -2 D. 1 hay -2
  Câu 9: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
  A. Có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;
  B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;
  C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất;
  D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  Câu 10: Trên khoảng (0; +() thì hàm số :
  A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1 B. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3
  C. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3 D. Có giá trị lớn nhất là Max
   
  Gửi ý kiến