Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi Toán Tuổi thơ ( có đáp án )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Phong
  Ngày gửi: 05h:47' 14-09-2017
  Dung lượng: 102.0 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC .........................
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ...................................
  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)
  Năm học: 2016 - 2017
  (Phần thi cá nhân)
  Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

  Họ và tên: ……………….................................. Lớp: ….. Số báo danh:…

  I. Ghi đáp số cho mỗi bài toán sau:

  Bài số
  Nội dung
  Đáp số
  Điểm
  
  
  1
   Viết số gồm : Bốn mươi triệu, tám trăm và tám đơn vị
  
  …………….…
  
  
  2
  Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:
  33 3 + 33 …… = 33 33
  
  ………………..
  
  
  3
  Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?
  (27 – 3 9) : 9 1 3 5 7
  
  …………………
  
  
  4
  Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?
  1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25
  
  …………………...
  
  
  5
  Tìm số tự nhiên để biểu thức:
  A = 7025 - 2013 : (2015 - ) có giá trị lớn nhất ?
  
  …………………

  
  
  6
  Tìm hai số biết tổng của chúng là 175 và số lớn chia cho số bé được 4
  
  …………… ……
  
  
  7
   Cho dãy số: 8; 11; 14; 17; 20; ...; ...; ...; ba số cần viết tiếp vào dãy số trên là những số nào?
  
  …………………
  
  
  8
  Một tấm vải dài 50m. Lần thứ nhất người bán hàng bán tấm vải. Lần thứ hai người đó bán chỗ vải còn lại. Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét
  

  ………………………...................
  
  
  9
  Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?
  (42 54 + 17 42 ): 71
  
  …………………
  
  
  10
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích của thửa ruộng .
  
  ………………………..................
  
  
    11
  Rút gọn phân số thành phân số tối giản ta được phân số nào?
  
  …………………
  
  
  12
  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Biết 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay ?
  
  …………. ……….
  ……………………
  
  
  13
  
  Tìm a, b để 2a76b chia hết cho 2, 5 và 9?
  ……………………
  ……………………
  
  
  14
  An và Bình có 36 viên bi. Nếu An cho Bình 5 viên bi thì số bi của Bình bằng số bi của An. Tính số bi của mỗi bạn.
  
  ……………………
  ……………………
  
  
  15
  Khi đánh trang của một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
  
  …………………..
  
  
  II. Trình bày bài giải đầy đủ cho bài toán sau đây:
  Bài 16: Lan và Huệ có tổng cộng 85 000 đồng. Lan mua vở hết 10 000 đồng, mua cặp hết 18 000 đồng. Huệ mua sách hết 25 000 đồng, mua cặp hết 12 000 đồng. Sau khi mua số tiền của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)
  Năm học: 2016 - 2017
  (Phần thi đồng đội)

  Họ và tên:……………………………………..……Số báo danh:…………………..…...
  Đề 1: Tìm biết: 12 + 121 = 229

  Đáp số: ..........................................................
  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)
  Năm học: 2016 - 2017
  (Phần thi đồng đội)  Họ và tên:……………………………………..…….............Số báo danh:…………


  Đề 2: Tìm hai số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.
  Đáp số: ..........................................................
  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)
  Năm học: 2016 - 2017
  (Phần thi đồng đội)
  Họ và tên:……………………………………..……..... Số báo danh:……  Điểm bài thi:
  
  Họ tên và chữ ký Giám khảo:


  
  


  Đề 3: Tìm 7 số lẻ liên tếp, biết trung bình cộng của chúng bằng số lẻ lớn nhất có hai chữ số
  Đáp số: ..........................................................  ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5
   
  Gửi ý kiến