Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bộ đề violympic lớp 5 năm 2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Phong
  Ngày gửi: 05h:51' 14-09-2017
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016
  Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.
  
  Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn các giá trị bằng nhau)
  Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 8 b/ 12 c/ 11 d/ 10
  Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36
  Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18
  Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28
  Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28
  Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 10 b/ 11 c/ 5 d/ 9
  Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
  a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100
  Câu 8: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:
  a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201
  Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:
  a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363
  Câu 10: Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:
  a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190
  Bài 3: Vượt chướng ngại vật.
  Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.
  Câu 2: Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15.
  Câu 3: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.
  Câu 4: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10.
  Câu 5: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12.
  Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215.
  Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419.
  Câu 8: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009.
  Câu 9: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338.
  Câu 10: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694.
  ĐÁP ÁN
  Bài 1: 13/2013 < 17/2013 < 19/2013 < 20/2013 < 21/2013 < 24/2013 < 30/2013 < 39/2013 < 39/1997 < 39/1995 < 39/1993 < 100/98 < 100/95 < 100/92 < 100/85 < 100/83 < 100/49 < 100/33 < 100/29 < 100/21
  Bài 2:
  Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: a
  Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: a
  Bài 3:
  Câu 1: 923; 1086 Câu 2: 69 Câu 3: 389 Câu 4: 43210 Câu 5: 63210
  Câu 6: 107; 108 Câu 7: 209; 210 Câu 8: 1004; 1005 Câu 9: 168; 170
  Câu 10: 346; 348

  Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2015 - 2016

  Bài 1: Điền số thích hợp
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
  Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....
  Câu 2: 3/4 của một số bằng 192 thì số
   
  Gửi ý kiến