Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Phong
  Ngày gửi: 06h:03' 14-09-2017
  Dung lượng: 140.5 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

  BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5
  Trả lời:
  Phân số đó là: 30/75
  ***********
  BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.
  Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:
  ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006
  ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005
  Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:
  Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996
  Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

  ***********
  BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

  Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:
  Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286
  Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285
  Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:
  Số lớn đó là: 286 + 18 = 304
  Số bé đó là : 285 – 18 = 267
  Đáp số: 267 và 304
  -***********

  BÀI SỐ 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218.
  Tìm số bị chia và số chia đó.
  Bài giải:
  Gọi số chia là x theo bài toán ta có:
  ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97
  Vậy số bị chia là:
  ( 97 x 3 ) + 24 = 315

  Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97
  ***********
  BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?
  Bài giải:
  Số tự nhiên đó là: 389
  ************
  BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
  Trả lời:
  Số bé là: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267
  Số lớn là: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
  ***********
  BÀI SỐ 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.
  Trả lời:
  Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474
  Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525
  **********
  BÀI SỐ 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)
  Trả lời:
  Phân số đó là: 86/129
  *************
  BÀI SỐ 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.
  Trả lời:
  Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
  Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197
  *************
  BÀI SỐ 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
  Trả lời:
  So đo chiều rộng là: 26 cm
  Số đo chiều dài là: 34 cm
  ************
  BÀI SỐ 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86.
  Trả lời:
  Phân số đó là: 17/69
  **********
  BÀI SỐ 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km?
  Trả lời:
  Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km
  ***********
  BÀI SỐ 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.
  Trả lời:
  Số bé là: 170
  Số lớn là: 255

  BÀI SỐ 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.)
  Trả lời:
  Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng
  *********
  BÀI SỐ 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.
  Trả lời:
  Số đo chiều dài là: 57cm
  Số đo chiều rộng là : 38cm
  *************
  BÀI SỐ 16: Tổng của hai số bằng
   
  Gửi ý kiến