Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tu vung tieng anh co ban 8 day du

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: internet
  Người gửi: Nguyễn Thị Cẩm Giang
  Ngày gửi: 09h:29' 14-09-2017
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 193
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 1: MY FRIENDS
  2. LISTEN AND READ
  English
  Pronunciation
  Class
  Meaning
  entry
  
  seem
  /siːm/
  v
  có vẻ như, dường như
  0
  
  next-door
  /nɛkst dɔː/
  adj
  kế bên, sát vách
  0
  
  photograph
  /ˈfəʊtəgrɑːf/
  n
  bức ảnh (chụp)
  0
  
  smile
  /smʌɪl/
  n
  nụ cười
  0
  
  3. SPEAK
  person
  /ˈpəːs(ə)n/
  n
  người (số ít)
  1
  
  blond
  /blɒnd/
  adj
  vàng hoe (tóc)
  1
  
  turn
  /təːn/
  n
  lần, lượt, phiên
  2
  
  build
  /bɪld/
  n
  dáng người
  2
  
  slim
  /slɪ/
  adj
  thon thả
  2
  
  straight
  /streɪt/
  adj
  thẳng
  2
  
  curly
  /ˈkəːli/
  adj
  xoắn
  2
  
  bald
  /bɔːld/
  adj
  hói
  2
  
  dark
  /dɑːk/
  adj
  tối, đen
  2
  
  fair
  /fɛː/
  adj
  vàng hoe (tóc)
  2
  
  4. LISTEN
  expression
  /ɪkˈsprɛʃ(ə)n, ɛk-/
  n
  cụm từ
  0
  
  cousin
  /ˈkʌz(ə)n/
  n
  anh/chị/em họ
  0
  
  principal
  /ˈprɪnsɪp(ə)l/
  n
  hiệu trưởng
  0
  
  ma`am
  /mɑːm, mam, məm/
  n
  thưa bà (xưng hô)
  0
  
  dear
  /di(ə)r/
  n
  người thân mến, người yêu quí
  0
  
  5. READ
  lucky
  /ˈlʌki/
  adj
  may mắn
  0
  
  character
  /ˈkarəktə/
  n
  tính nết, tính cách
  0
  
  sociable
  /ˈsəʊʃəb(ə)l/
  adj
  dễ gần gũi, dễ chan hoà, hoà đồng
  0
  
  extremely
  /ɪkˈstriːmli, ɛk-/
  adv
  vô cùng, cực kỳ
  0
  
  generous
  /ˈdʒɛn(ə)rəs/
  adj
  rộng lượng, rộng rãi, hào phóng
  0
  
  orphanage
  /ˈɔːf(ə)nɪdʒ/
  n
  trại mồ côi
  0
  
  hard-working
  /hɑːd ˈwəːkɪŋ/
  adj
  chăm chỉ
  0
  
  grade
  /greɪd/
  n
  điểm số
  0
  
  unlike
  /ʌnˈlʌɪk/
  adj, prep
  không giống như
  0
  
  reserved
  /rɪˈzəːvd/
  adj
  kín đáo, dè dặt
  0
  
  boy
  /bɔɪ/
  n
  con trai
  0
  
  star
  /stɑː/
  n
  ngôi sao
  0
  
  peace
  /piːs/
  n
  sự yên tĩnh
  0
  
  quiet
  /ˈkwʌɪət/
  n
  sự yên tĩnh, im lặng
  0
  
  outgoing
  /ˈaʊtgəʊɪŋ/
  adj
  cởi mở
  0
  
  joke
  /dʒəʊk/
  n
  lời nói đùa, chuyện đùa
  0
  
  sense of humor
  /sɛns ɒv ˈhjuːmə/
  n
  tính hài hước
  0
  
  annoy
  /əˈnɔɪ/
  v
  làm khó chịu, làm bực mình
  0
  
  although
  /ɔːlˈðəʊ, ɒl-/
  prep
  mặc dù
  0
  
  quite
  /kwʌɪt/
  adv
  hoàn toàn
  0
  
  close
  /kləʊs/
  adj
  thân thiết
  0
  
  cause
  /kɔːz/
  v
  gây ra
  1
  
  exam
  /ɪgˈzam, ɛg-/
  n
  kỳ thi, cuộc thi
  1
  
  laugh
  /lɑːf/
  v
  cười
  1
  
  6. WRITE
  appearance
  /əˈpɪər(ə)ns/
  n
  diện mạo
  1
  
  humorous
  /ˈhjuːm(ə)rəs/
  adj
  khôi hài
  1
  
  helpful
  /ˈhɛlpfʊl, -f(ə)l/
  adj
  hay giúp đỡ
  1
  
  prompt
  /prɒm(p)t/
  n
  sự gợi ý
  2
  
  7. LANGUAGE FOCUS
  focus
  /ˈfəʊkəs/
  n
  trọng tâm
  0
  
  simple
  /ˈsɪmp(ə)l/
  adj
  đơn, đơn giản
  0
  
  general
  /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l/
  adj
  tổng quát
  0
  
  truth
  /truːθ/
  n
  sự thật
  0
  
  infinitive
  /ɪnˈfɪnɪtɪv/
  n
  nguyên thể
  0
  
  paragraph
  
   
  Gửi ý kiến