Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chuyên đề hàm số lũy thừa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Chuyên đề hàm số lũy thừa
  Người gửi: Nguyễn Trung Thành
  Ngày gửi: 11h:38' 25-09-2017
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 348
  Số lượt thích: 0 người
  HÀM SỐ LŨY THỪA
  Câu 1: Hàm số nào sau đây có tập xác định là ?
  A. B. C. D. 
  Câu 2: Hàm số y = có tập xác định là:
  A. [-1; 1] B. (-(; -1] ( [1; +() C. R{-1; 1} D. R
  Câu 3: Hàm số y = có tập xác định là:
  A. B. (0; +()) C. D. 
  Câu 4: Hàm số y = có tập xác định là:
  A. R B. (1; +() C. (-1; 1) D. {-1; 1}
  Câu 5: Tập xác định D của hàm số 
  A. B. C. D. 
  Câu 6: Tập xác định D của hàm số là :
  A. B. C. D. 
  Câu 7: Tập xác định D của hàm số 
  A. B. C. D. 
  Câu 8: Gọi D là tập xác định của hàm số . đáp án đúng:
  A. B. C. D. 
  Câu 9: Tập xác định D của hàm số 
  A. B. C. D. 
  Câu 10: Tập xác định của hàm số là:
  A. B. C. D. 
  Câu 11: Tập xác định của hàm số là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 12: Cho hàm số , tập xác định của hàm số là
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 13: Tập xác định của hàm số là:
  A. B. C. D. 
  Câu 14: Hàm số xác định trên:
  A. B. C. D. 
  Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
  A. B. C. D. 
  Câu 16: Tập xác định của hàm số là:
  A. B. C. D. 
  Câu 17: Cho hàm số , các kết luận sau, kết luận nào sai:
  A. Tập xác định 
  B. Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi thuộc tập xác định
  C. Hàm số luôn đi qua điểm 
  D. Hàm số không có tiệm cận
  Câu 18: Cho hàm Khẳng định nào sau đây sai ?
  A. Là hàm trên 
  B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
  C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm .
  D. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ .
  Câu 19: Cho hàm Khẳng định nào sau đây sai ?
  A. Hàm số xác định trên tập 
  B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định nó.
  C. Hàm số có đạo hàm là: 
  D. Hàm số đồng biến trên khoảng và trên .
  Câu 20: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ?
  A. y = x-4 B. y = C. y = x4 D. y = 
  Câu 21: Cho hàm số , tập xác định của hàm số là
  A. B. C. D. 
  Câu 22: Hàm số y = có tập xác định là:
  A. [-2; 2] B. (-(: 2] ( [2; +() C. D. {-1; 1}
  Câu 23: Hàm số y = có tập xác định là:
  A. R B. (1; +() C. (-1; 1) D. {-1; 1}
  Câu 24: Hàm số y = có đạo hàm là:
  A. y’ = B. y’ = C. y’ = D. y’ = 
  Câu 25: Đạo hàm của hàm số là:
  A. B. C. D. 
  Câu 26: Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa:
  A. B. 
  C. D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng
  Câu 27: Hàm số y = có đạo hàm là:
  A. y’ = B. y’
  Avatar

  CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỮU CƠ 12: tại đây

  Hoặc: http://phuhoat.violet.vn/present/show/entry_id/12126486

   
  Gửi ý kiến