Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thời khóa biểu Đợt 3 -HKI NH: 2017 -2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BGH
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:58' 02-10-2017
  Dung lượng: 90.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người

  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
  (Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
  - Tên lớp : 6/1 - Tên lớp : 6/2
  - Chủ nhiệm : Lê Minh Nga - Chủ nhiệm : Trần Thị Hợi
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
  SÁNG S1 Chào cờ Văn TATC Văn Tin học SÁNG S1 Chào cờ MT Sinh TATC Toán
  S2 SHL Văn Sinh Văn GDCD S2 SHL Lý T. Anh Thể dục Toán
  S3 C. nghệ TATC Sử Thể dục Toán S3 T. Anh Văn Nhạc Sử C. nghệ
  S4 Toán Nhạc Toán Sinh Toán S4 TATC Văn Thể dục Tin học T. Anh
  S5 S5
  CHIỀU C1 Địa KNS Tin học Lý Thể dục CHIỀU C1 Văn GDCD Văn Toán VănTC
  C2 TATC T. Anh T. Anh TANN C. nghệ C2 C. nghệ TATC Toán Địa Toán TC
  C3 NGLL TANN VănTC T. Anh Toán TC C3 NGLL Sinh TANN TANN Tin học
  C4 MT C4
  C5 C5  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
  (Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
  - Tên lớp : 6/3 - Tên lớp : 6/4
  - Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Đậm - Chủ nhiệm : Ngô Thị Lan
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
  SÁNG S1 Chào cờ Văn C. nghệ Thể dục Văn SÁNG S1 Chào cờ T. Anh GDCD Văn C. nghệ
  S2 SHL Văn T. Anh Địa Văn S2 SHL T. Anh C. nghệ Văn Tin học
  S3 Toán TATC TATC Toán Lý S3 Toán Lý Sinh Sinh Toán
  S4 Toán TATC Sinh Toán C. nghệ S4 Văn Thể dục T.ANH T. Anh Toán
  S5 S5
  CHIỀU C1 T. Anh Thể dục Toán TC Sinh Sử CHIỀU C1 Tin học Nhạc Thể dục Sử Văn
  C2 Tin học GDCD Nhạc Tin học TANN C2 TOÁN KNS Địa TANN TANN
  C3 NGLL VănTC MT T. Anh TANN C3 NGLL MT Toán VĂN TOÁN
  C4 C4
  C5 C5  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
  (Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
  - Tên lớp : 6/5 - Tên lớp : 6/6
  - Chủ nhiệm : Phạm Thị Nhơn Phước - Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kiều Diễm
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
  SÁNG S1 Chào cờ Sinh Sử Địa Toán SÁNG S1 Chào cờ T. Anh Tin học T. Anh GDCD
  S2 SHL Thể dục Thể dục T.Anh TC Toán S2 SHL T. Anh Sử Tin học Lý
  S3 T. Anh Nhạc TOÁN Toán Văn S3 Toán Sinh C. nghệ Toán TOÁN
  S4 T. Anh GDCD Tin học TOÁN Lý S4 C. nghệ T.Anh TC Toán Địa
  S5 S5
  CHIỀU C1 C. nghệ Văn Toán Tin học MT CHIỀU C1 Văn T.Anh TC TOÁN Nhạc Văn
  C2 VănTC Văn Văn T. Anh VănTC C2 Văn MT VănTC Sinh Văn
  C3 NGLL T.Anh TC Sinh C. nghệ C3 NGLL Thể dục VănTC Thể dục Toán
  C4 C4
  C5 C5  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
  (Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
  - Tên lớp : 6/7 - Tên lớp : 7/1
  - Chủ nhiệm : Phan Thị Trang - Chủ nhiệm : Lê Văn Quy
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
  SÁNG S1 Chào cờ Văn Toán Toán T.Anh TC SÁNG S1 Chào cờ T. Anh T. Anh Địa Sử
  S2 SHL Nhạc Toán Toán Địa S2 SHL T. Anh Sinh Thể dục Tin học
  S3 Lý T.Anh TC T. Anh Tin học Sử S3 TATC Tin học Toán TATC Toán
  S4 Sinh C. nghệ Thể dục Tin học S4 Toán Sinh GDCD Lý Toán
  S5 S5
  CHIỀU C1 Văn MT Sinh T. Anh C. nghệ CHIỀU C1 Địa TANN TANN Văn Văn
  C2 Văn VănTC TOÁN T. Anh VănTC C2 C. nghệ Văn C. nghệ Văn Thể dục
  C3 NGLL GDCD Thể dục TOÁN Văn C3 NGLL TATC Nhạc Sử MT
  C4 C4
  C5 C5


  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  TKB HKI - đợt 3 TKB HKI - đợt 3
  (Từ 02/10/2017) (Từ 02/10/2017)
  - Tên lớp : 7/2 - Tên lớp : 7/3
  - Chủ nhiệm : Phạm Thị Thơm - Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thơm
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
  SÁNG S1 Chào cờ Sinh C. nghệ T. Anh Địa SÁNG S1 Chào cờ Nhạc Toán Văn C. nghệ
  S2 SHL Thể dục Lý T. Anh C. nghệ S2 SHL Văn Thể dục Văn Sinh
  S3 GDCD Văn Toán Văn Sinh S3 T. Anh Văn Sinh Thể dục GDCD
  S4 Sử Văn Toán Thể dục Sử S4 C. nghệ Tin học Lý Địa MT
  S5 S5
  CHIỀU C1 Toán Tin học T. Anh TATC Tin họ
   
  Gửi ý kiến