Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi học kỳ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 09h:53' 05-10-2017
  Dung lượng: 22.7 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS …………………..
  Tên HS: Lớp: 7….
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20…. – 20…..
  Môn: Công nghệ7 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 20…
  ĐIỂM
  Điểm ghi bằng chữ
  .................................................
  Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
  ..................................................
  Tên, chữ kí giám thị
  GT1:...................................
  GT2:...................................
  
  I.Trắc nghiệm: HS chọn câu trả lời đúng nhất. ( 3 đ )
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  
  Em hãy cho biết có mấy nhiệm vụ chăn nuôi
  a. 2 nhiệm vụ b. 3 nhiệm vụ
  c. 4 nhiệmv ụ d. 5 nhiệm vụ
  Vật nuôi nào được phân loại theo địa lí:
  a. Lợn Ỉ b. Lợn Đại bạch
  c. Lơn Móng cái d. Gà Lô go
  Thế nào là sự phát dục
  a. Gà con lớn được 1kg b. Heo lớn lên được 80 kg
  c. Vịt thay lông d. Gà biết gáy
  Nguồn gốc thức ăn gồm:
  a. Prôtêin, gluxit, lipit b. Thực vật, động vật
  c. Gluxit, vitamin, khoáng d. Thực vật, động vật, khoáng
  Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chia mấy giai đoạn?
  2 giai đoạn b. 3 giai đoạn
  c. 4 giai đoạn d. 5 giai đoạn
  Thức ăn nào giàu prôtêin?
  a. prôtêin > 14% b. prôtêin = 14%
  c. prôtêin < 14% c. prôtêin < 13%

  Tự luận
  1. Em hãy cho biết vai trò của giống vật nuôi?(2 đ )
  ……………………………………………………………………………………
  ,…………………………………………………………………………………..
  2. Em hãy cho biết đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.? (2 đ )
  ……………………………………………………………………………………
  3. Vắc xin là gì? Cho biết tác dụng của vắc xin? Những điểm cần chú ý khi sử dụng vắc xin? (3 đ )

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ĐÁP ÁN
  Trắc nghiệm. 3 đ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  a
  c
  d
  d
  b
  a
  
  
  Tự luận:
  Vai trò của giống vật nuôi:2đ
  Giống vật nuôi quyết định năng suất chăn nuôi
  Giống vật nuôi quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi
  Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 2đ
  Không đồng đều
  Theo giai đoạn
  Theo chu kì
  Vắc xin là gì?. 3 đ
  Vắc xin là chế phẩm sinh học, được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng
  Tác dụng của vắc xin: vắc xin có tác dụng bằng cách tạo cho cơ thể có được khả năng miễn dịch
  Chú ý khi sử dụng vắc xin
  + Tuân theo chỉ dẫn nhãn thuốc
  + Vắc xin pha phải sử dụng ngay
  + Có dị ứng báo ngay cho cán bộ thú y


  MA TRẬN
  Tên bài
  Nhận thức
  Hiểu
  Biết

  
  
  Vai trò và nhiệm vụ chăn nuôi
  1 câu
  (0,5đ)
  
  1 câu
  (0,5đ)
  2 câu
  (1đ)
  
  Giống vật nuôi
  
  1 câu
  (0,5đ)
  1 câu
  (2đ)
  2 câu
  (2,5đ)
  
  Sinh trưởng phát dục vật nuôi
  1 câu
  (0,5đ)
  
  1 câu
  (2đ)
  2 câu
  (2,5đ)
  
  Thức ăn vật nuôi
  1 câu
  (0,5đ)
  
  1 câu
  (0,5đ)
  2 câu
  (1đ)
  
  Vắc xin
  
  
  1 câu
  (3đ)
  1 câu
  (3đ)
  
  Tổng cộng
  3 câu
  (1,5đ)
  1 câu
  (0,5đ)
  5 câu
  (8đ)
  9 câu
  (10đ)
  
  
   
  Gửi ý kiến