Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi học kỳ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 08h:34' 06-10-2017
  Dung lượng: 142.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS ………….. Đề 1
  Tên HS: Lớp: 7….
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20…. – 20…..
  Môn: Tin Học 7 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 20….

  ĐIỂM
  Điểm ghi bằng chữ
  .................................................
  Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
  ..................................................
  Tên, chữ kí giám thị
  GT1:...................................
  GT2:...................................
  
  
  A. Lý Thuyết: ( 3đ)
  *Chọn câu trả lời đúng nhất:
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 1. Để tăng chữ số thập phân ta dùng nút lệnh:
  A. B. C. D. .
  Câu 2. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần
  A. B. C. D. .
  Câu 3. Muốn thực hiện lệnh in ta sử dụng lệnh nào sau đây:
  A. File( Print B. Print Review
  C. Data( Sort D. Page Beak Review
  Câu 4. Để hiển thị toàn bộ dữ liệu trong chế độ lọc ta chọn Data(Filter
  A. AutoFilter B. Top 10 C. Show Filter D. Show All
  Câu 5. Để tạo biểu đồ ta dùng nút lệnh
  A. B. C. D. 
  Câu 6. Muốn định dạng màu chữ ta chọn ô cần định dạng sau đó chọn:
  A. B. C. D. 
  B. Tự Luận: (7đ)
  Câu 1: Trình bày bảng tính theo mẫu sau: (5đ)
  Stt
  Họ và tên
  
  TOÁN
  NN
  TIN
  LÝ
  Trung bình cộng
  
  1
  Hoàng Lê Hữu
  Châu
  8
  9
  9
  8
  ? 
  
  2
  Võ Nguyễn Thanh
  Bình
  6
  5
  6
  3

  
  3
  Huỳnh Kim
  Chi
  10
  9
  5
  9

  
  4
  Nguyễn Đoàn
  Đức
  8
  8
  3
  7

  
  5
  Đào Thu
  Hà
  8
  9
  6
  8

  
  6
  Nguyễn Thanh
  Hoài
  6
  5
  9
  4

  
  7
  Trương Thị Thu
  Hương
  7
  7
  2
  6

  
  8
  Ngô Thúy
  Kiều
  7
  8
  8
  7

  
  9
  Phạm Hòa
  Lan
  8
  9
  9
  8

  
  10
  Nguyễn Thị Thúy
  Linh
  7
  7
  6
  6

  
  11
  Nguyễn Văn
  Lợi
  8
  9
  4
  8

  
  12
  Trần Nhật
  Nam
  9
  10
  3
  10

  
  13
  Võ Thị Kiều
  Nga
  6
  5
  5
  4

  
  14
  Ngô Tú
  Ngân
  7
  7
  6
  6

  
  15
  Nguyễn Bảo
  Ngân
  9
  10
  8
  10

  
  16
  Thái Thạch Minh
  Nhật
  7
  6
  9
  5

  
  17
  Võ Ngọc
  Nhung
  8
  9
  6
  8

  
  18
  Võ Hoàng
  Phúc
  7
  7
  4
  6

  
  19
  Nguyễn Văn
  Phút
  8
  9
  6
  8

  
  20
  Nguyễn Lê Minh
  Quân
  8
  8
  5
  7

  
  
  Yêu cầu:
  1. Hãy lập bảng tính theo dữ liệu trên. (2đ)
  2. Tính điểm trung bình cộng. (1đ)
  3. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo cột Trung bình cộng. (1đ)
  4. Lọc 3 học sinh có điểm Trung bình cộng cao nhất sang sheet 3 (1đ).

  Câu 2: Nhập bảng tính sau và vẽ biểu đồ hình cột so sánh kết quả điểm kiểm tra HKI môn Tin học của khối lớp 7. (2đ)

  ĐIỂM KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC
  Xếp loại
  Số lượng
  Nam
  Nữ
  
  Giỏi
  55
  35
  20
  
  Khá
  75
  45
  30
  
  Trung bình
  125
  60
  65
  
  Yếu
  31
  21
  10
  
  Kém
  14
  7
  7
  
  
  TRƯỜNG THCS ………………. Đề 2
  Tên HS: Lớp: 7….
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20…. –
   
  Gửi ý kiến