Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  trọn bộ chuyên đề 12 có lời giải

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cua Ds
  Ngày gửi: 21h:02' 06-10-2017
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng
  A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +().
  B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên .
  C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +().
  D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên .
  Hàm số nghịch biến trên khoảng
  A. (0;1). B. . C. (1;2). D. (0;2).
  Giá trị của m để hàm số đồng biến trên là
  A. . B. . C. m < 0. D. m > 0.
  Có mấy giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng 
  A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
  Cho hàm số xác định, liên tục trên nửa khoảng . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
  A. Hàm số nghịch biến trên nửa khoảng .
  B. Hàm số có cực trị trên nửa khoảng .
  C. Hàm số đồng biến trên nửa khoảng .
  D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng .
  Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
  A. . B. . C. . D. .
  Với giá trị nào của m hàm số nghịch biến trên (-1;1)
  A. m<10. B. m>10. C. . D. m>5.
  Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
  A. . B. . C. . D. .
  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?
  A. . B. . C. hoặc . D. hoặc.
  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số đồng biến trên khoảng .
  A. . B. . C. . D. .
  Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực để hàm số đồng biến trên khoảng .
  A. . B. . C. . D. .
  Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
  A. . B. . C. . D. .
  Cho hàm số . Tất cả các giá trị của tham số để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó là:
  A. . B. . C. . D. .
  Tìm để hàm số luôn nghịch biến trên khoảng 
  A. . B. . C. . D. 
  Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là Sai?
  A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
  C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng 
  Một học sinh đã giải như sau.
  Bước 1. Ta có .
  Bước 2. Yêu cầu bài toán tương đương với 
  Bước 3.
  Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán.
  Lời giải của học sinh trên là đúng hay sai? Nếu lời giải là sai thì sai từ bước nào?
  A. Sai từ bước 1. B. Sai từ bước 2. C. Sai ở bước 3. D. Đúng.
  Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
  C. Hàm số đồng biến trên khoảng D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên .
  A. . B. . C. . D. .
  Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
  A. . B. . C. . D. .
  Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .
  A. . B. . C. . D. .
  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là sai?
  A.Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
  B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
  C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
  D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .
  Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên 
  A. hoặc B. hoặc 
  C. hoặc
  Gửi ý kiến