Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra de chung 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 10h:52' 10-10-2017
  Dung lượng: 114.5 KB
  Số lượt tải: 103
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS …………………. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1
  TỔ NGỮ VĂN MÔN: VĂN TRUNG ĐẠI, LỚP 9
  Thời gian làm bài: 45 phút

  A.Mục tiêu cần đạt :
  Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 9 phần Truyện trung đại, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
  1. Kiến thức
  Nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện Trung Đại Việt Nam : những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu.
  2. Kĩ năng
  Qua bài kiểm tra, đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và năng lực diễn đạt.
  3. Thái độ
  Giáo dục HS tính cẩn thận, tích cực
  B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
  - Hình thức tự luận.
  - Cách tổ chức kiểm tra:
  Cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 45 phút.
  C. THIẾT LẬP MA TRẬN
  - Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần đọc – hiểu văn bản từ đầu năm học.
  - Chọn các nội dung chính để đánh giá học sinh và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
  - Xác định khung ma trận.

  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
  MÔN: VĂN TRUNG ĐẠI, LỚP 9
  Thời gian làm bài: 45 phút
  ĐỀ A

  Cấp độ
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  1/ Truyện Lục Vân Tiên
  
  - Tóm tắt truyện;
  - ý nghĩa đoạn trích.
  
  
  
  
  Số câu

  
  Số câu: 1
  Số điểm:2
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ : 20%
  
  2/ Truyện Kiều của Nguyễn Du

  Những nét chính tác giả; thể loại; tên gọi khác
  Giá trị nội dung, nghệ thuật.
  
  
  
  
  Số câu

  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Số câu: 1
  Số điểm:2
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 2
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ : 40 %
  
  3/ Chị em Thúy Kiều
  Ghi 4 câu thơ nói về vẻ đẹp của Thúy Vân
  
  
  
  
  
  Số câu

  Số câu: 1
  Số điểm: 1
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 1
  Tỉ lệ : 10 %
  
  4/ Kiều ở lầu Ngưng Bích
  
  
  
  Phân tích tâm trạng buồn lo của Kiều(8 câu thơ cuối)
  
  
  Số câu

  Số câu:
  Số điểm:
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 3
  Số câu: 1
  Số điểm: 30%
  Tỉ lệ :
  
  -Tổng số câu:
  - Tổng số điểm:
  - Tỉ lệ%
  Số câu: 2
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ : 30%
  Số câu: 2
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ : 40%
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 1
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ : 30%
  Số câu: 5
  Số điểm:10
  Tỉ lệ : 100%
  
  TRƯỜNG THCS …………………. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
  ĐỀ A MÔN: VĂN TRUNG ĐẠI, LỚP: 9
  Thời gian làm bài: 45 phút

  Câu1 (2điểm)
  a/ Giới thiệu những nét chính về tác giả Nguyễn Đình Chiểu. (1,0đ)
  b/ Thể loại của Truyện Kiều? Truyện Kiều có tên gọi khác là gì? (0,5đ)
  Câu 2 ( 2 điểm)
  Tóm tắt truyện “ Chuyên người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ bằng một đoạn văn - khoảng 10-12 dòng (2,0đ)
  Câu 3 (2 điểm)
  Trình bày những giá trị nội dung, nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du.
  Câu 4 (1 điểm)
  Ghi lại những câu thơ nói về vẻ đẹp của Thúy Vân.
  Câu 5 (3 điểm)
   
  Gửi ý kiến