Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra de chung 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 10h:54' 10-10-2017
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 63
  Số lượt thích: 0 người
  Trường : THCS ………………….
  Họ tên:………………………………………
  Lớp:…………………….
  KIỂM TRA HKI
  Môn: Ngữ văn 9
  (truyện trung đại)
  Thời gian: 45 phút
  Điểm A
  
  
  Đề A
  Câu 1: (2 điểm) Tóm tắt truyện “ Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ bằng một đoạn văn (khoảng 12 -14 dòng )
  Câu 2: (2 điểm) Nêu nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ “ Chị em Thúy Kiều” . Chép lại chính xác 6 dòng thơ đầu gợi tả nhan sắc Thúy Kiều trong đoạn thơ “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du.
  Câu 3: (2 điểm) Trình bày những giá trị về nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du.
  Câu 4: (4 điểm) Phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn thơ “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du.
  BÀI LÀM:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đề B
  Trường : THCS ………………
  Họ tên:…………………………………………
  Lớp:…………………….
  KIỂM TRA HKI
  Môn: Ngữ văn 9
  (truyện trung đại)
  Thời gian: 45 phút
  Điểm B
  
  Câu 1: (2 điểm) Tóm tắt truyện “ Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu bằng một đoạn văn (khoảng 12 -14 dòng )
  Câu 2: (2 điểm) Nêu nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ “ Cảnh ngày xuân” . Chép lại chính xác 6 dòng thơ cuối trong đoạn thơ “Cảnh ngày xuân” của Nguyễn Du.
  Câu 3: (2 điểm) Trình bày những giá trị về nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du.
  Câu 4: (4 điểm) Phân tích 8 câu thơ cuối trong đoạn thơ “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du.
  BÀI LÀM:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  TRƯỜNG THCS ………………………..
  TỔ NGỮ VĂN

  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1
  MÔN NGỮ VĂN 9 (phần truyện trung đại)
  Thời gian làm bài: 45 phút

  A.Mục tiêu cần đạt :
  Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp 9 phần Truyện trung đại, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
  1. Kiến thức
  Nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện Trung Đại Việt Nam: những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu.
  2. Kĩ năng
  Qua bài kiểm tra, đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và năng lực diễn đạt.
  3. Thái độ
  Giáo dục HS tính cẩn thận, tích cực
  B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
  - Hình thức tự luận.
  - Cách tổ chức kiểm tra:
  Cho học sinh làm bài kiểm tra phần tự luận trong 45 phút.
  C. THIẾT LẬP MA TRẬN
  - Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần đọc – hiểu văn bản từ đầu năm học.
  - Chọn các nội dung chính để đánh giá học sinh và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
  - Xác định khung ma trận.

  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
  MÔN NGỮ VĂN 9 (phần truyện trung đại)
  Thời gian làm bài: 45 phút

  Cấp độ
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  1/- Chuyện người con gái Nam Xương
  - Truyện Lục Vân Tiên
  
  - Tóm tắt
  truyện.

  
  
  
  
  Số câu

  
  Số câu: 2
  Số điểm:4
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 2
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ : 40%
  
  2/ Truyện Kiều của Nguyễn Du

  
  Giá trị nội dung, nghệ thuật
  
  
  
  
  Số câu

  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 2
  Số điểm:4
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 2
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ : 40 %
  
  3/ - Chị em Thúy Kiều
  - Cảnh ngày
  xuân
  - Ghi 6 câu thơ nói về vẻ đẹp của Thúy Kiều.
  - Sáu câu
  thơ cuối
  
  
  
  
  
  Số câu
   
  Gửi ý kiến