Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn phát hiện điểm đặc biệt của các Peptit

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Chí Tài
  Ngày gửi: 01h:23' 12-10-2017
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 163
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 6:
  VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
  PHÁT HIỆN ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PEPTIT

  Chương này trình bày các ví dụ về việc sử dụng linh hoạt các định luật bảo toàn trong việc thiết lập các phương trình toán học.
  Chú ý thêm 1 vài công thức giải nhanh đối với peptit tạo bởi a.a chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH:
  Đốt peptit và đốt a.a tương ứng.
  C; N và O2 cần đốt bảo toàn; (a.a) > (peptit)
  Đốt muối:
  
  Lưu ý: Việc thực hành nhiều sẽ giúp chúng ta sử dụng thành thục các công thức trên. Các công thức trên được thiết lập nhanh từ các chất có cùng công thức chung hoặc cùng dãy đồng đẳng, không nhất thiết phải học thuộc 1 cách máy móc.
  Ví dụ: Công thức tổng quát của peptit có n mắt xích là a.a no có x nguyên tử C chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH và CnxH2nx+2-nNnOn+1. Đốt a mol peptit đó:
   
  BÀI TẬP MẪU
  Hướng dẫn:
  
  Chọn đáp án C
  Nhận xét:
  Biểu thức nAla-Ala-Ala-Ala = (0,32 + 0,22 + 0,12.3)/4 thực chất thể hiện sự bảo toàn nguyên tố N. mol N trong tetrapeptit bằng tổng mol N trong các peptit mạch ngắn hơn.


  Đăng ký mua trọn bộ tài liệu file word Hóa khối 10,11,12

  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
  Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu môn Hóa”
  Gửi đến số điện thoại  
  Hướng dẫn:
  Thủy phân X thu được A-G-G; G-V; V-A; X là pentapeptit nên X có thể có các công thức sau
  A-G-G-V-A; V-A-G-G-V; G-V-A-G-G
  TH1: X có công thức A-G-G-V-A
  
  TH2: X có công thức V-A-G-G-V
  
  TH3: X có công thức G-V-A-G-G
  
  ⇒ Chọn đáp án B.
  
  Hướng dẫn:
  
  Chú ý: Từ Bảo toàn nguyên tố Na. Ta tìm được số mol của 2 chất trong Y.
  
  
  ⇒ Chọn đáp án B.
  
  Hướng dẫn:
  
  ⇒ Chọn đáp án B.
  
  Hướng dẫn:
  
  Phản ứng cháy:
  
  Phản ứng thủy phân:
  
  ⇒ Chọn đáp án B.
  Ví dụ 7: Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây:
  35,0
  27,5
  32,5
  30,0
  
  Hướng dẫn:
  Chú ý: Đề bài không cho các a.a no
  
  Phản ứng cháy:
  
  Phản ứng thủy phân:
  
  ⇒ Chọn đáp án C.
  
  Hướng dẫn:
  Phản ứng thủy phân:
  B có công thức: NH2CH2COOC2H5
  Dễ dàng tìm được nA= 0,03; nB= 0,06
  
  Chú ý:
  Nếu thiết lập phương trình (3) theo hướng sau:
  
  Giải hệ gồm (1) (2) và (3’) không ra nghiệm do (3’) thực chất là phương trình hệ quả của (1) và (2).
  Hướng dẫn:
  
  ⇒ Chọn đáp án B.
  
  Phân tích:
  Bài hỏi % khối lượng của muối Ala như vậy phải biết được số mol của muối Ala. Ở đây có 3 muối của a.a như vậy cần 3 phương trình:
  Biểu diễn % của muối Gly (Dùng bảo toàn khối lượng)
  Mol Oxi cần đốt 0,045 mol A (Dùng công thức x+y/4-z/2)
  Tổng số mol của 3 muối (Do 1 muối chỉ “gắn” 1K nên dùng bảo toàn K)
  Để tìm được khối lượng A trong 0,045 mol cũng như mol oxi cần đốt 0,045 mol A cần phải tìm được tỉ lệ k của 0,045 mol A và của 13,68 gam
   
  Gửi ý kiến