Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi hóa hki khoi 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: QUẬN THỦ ĐỨC
  Người gửi: Hồ Lâm Quang Thảo
  Ngày gửi: 08h:56' 12-10-2017
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  UBND QUẬN THỦ ĐỨC
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NGÀY KIỂM TRA: 23/12/2016
  
  
  MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
  
  
  Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  
  Đề có 01 trang
  
  
  
  
  
  
  Câu 1: (3 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau:
  Al2O3 → Al → Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3

  Al2S3
  Câu 2:(1 điểm)
  Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô.
  Có các chất làm khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO2, khí O2, khí CO2. Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

  Câu 3: (1,5 điểm)
  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau: NaOH, KNO3, H2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học.

  Câu 4: (1,5 điểm)
  Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hóa học.
  a) AgNO3; b) HCl; c) Mg; d) Al; e) Zn

  Câu 5: ( 3 điểm)
  Trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 0,5M bằng dung dịch KOH 0,2M.
  a) Viết phương trình hóa học.
  b) Tính thể tích dung dịch KOH 0,2M cần dùng.
  c) Tính khối lượng muối tạo thành và nồng độ M của dung dịch muối sau phản ứng.

  HỀT
  (Cho biết: K= 39; H= 1; S= 32; O= 16)

  UBND QUẬN THỦ ĐỨC
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NGÀY KIỂM TRA: 23/12/2016
  
  
  MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
  
  
  Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  
  
  
  
  
  
  
  HƯỚNG DẪN CHẤM
  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1:
  (3 điểm)
  Hs viết và cân bằng đúng phương trình hóa học.

  0,5 x 6
  
  Câu 2:
  (1 điểm)
  -Nguyên tắc: khí cần làm khô và chất làm khô không có pứ với nhau.
  - Vậy: Dùng H2SO4 đặc có thể làm khô cả 3 khí.
  Chỉ dùng CaO để làm khô khí O2.
  0,5

  0,25
  0,25
  
  Câu 3:
  (1, 5 điểm)
  Trình bày đúng cách phân biệt 4 dung dịch.
  Viết đúng PTPỨ
  1
  0,5
  
  Câu 4:
  (1,5 điểm)
  Chọn Al.
  Giải thích:
  Viết PTHH
  0, 5
  0, 5
  0, 5
  
  Câu 5:
  (3 điểm)
   H2SO4 + 2KOH ( K2SO4 + 2H2O
  1 mol 2 mol 1 mol 2 mol
  0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol
  nH2SO4 = … = 0,05 mol
  nNaOH = … = 0,1 mol
  VddNaOH = … = 0,5 lít
  nNa2SO4 = … = 0,05 mol
  mK2SO4 = … = 8,7 gam
  Vdd sau pứ = … = 0,6 lít
  CM dd muối sau pứ = 0,083M
  0,5

  0, 5
  0,25
  0,25
  0,25
  0,25
  0,25
  0,25
  0,25

  
  
  Lưu ý: HS làm cách khác đúng, hợp lý vẫn trọn số điểm.


  HỀT

   
  Gửi ý kiến