Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  toán 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị bựa
  Ngày gửi: 10h:31' 12-10-2017
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6
  Họ và tên:………………………………………………………..Lớp 4B
  TOÁN
  Bài 1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  a) 20 yến = …..kg b)150kg = ………yến c) 10 ta = ………..kg
  5 tấn =……….kg 1000 kg = ……..tạ 30 000kg =……. tấn
  2kg 43 g =………g 4 250 g = ……kg …..g 5048g = …kg ……g
  Bài 2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  1 giờ 5 phút = …….phút 3 phút 45 giây = ……giây giờ = …phút
   ngày = …….giờ phút = …..giây giờ = … phút
  Bài 3 : Tìm X
  a) x – 363 = 975 b) 207 + x = 815

  ………………………… ………………………
  ………………………. ……………………...
  Bài 4:
  Trung bình cộng của 2 số là 18. Biết số thứ nhất là 23,. Tìm số thứ hai.

  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  Bài 5 : Một tổ thợ dệt trong 3 ngày đầu mỗi ngày đết được 105 áo và 4 ngày sau mỗi ngày dệt được 112 áo. Hỏi trưng bình mỗi ngày tổ đó dệt được bao nhiêu áo?
  Bài giải
  ……………………………………………………………
  …………………………………………………………….
  ……………………………………………………………..
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………


  TIẾNG VIỆT
  Bài 1: Tìm 5 danh từ chung và 5 danh từ riêng ( trong bài tập đọc Một người chính trực)
  Danh từ chung: ..…………………………………………………………………….
  Danh từ riêng: …………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………..
  Bài 2 : Viết tên xã huyện tỉnh em ở và 4 tỉnh khác mà em biêt
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  Bài 3 : Xếp các từ trong ngoặc đơn thành 2 nhóm
  ( trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung tâm, trung thu, trung hậu, trung kiên)
  a) Trung có nghĩa là ở giữa
  ………………………………………………………………………………………..
  b) Trung có nghĩa là một lòng một dạ
  ………………………………………………………………………………………..
  c) Đặt một câu chứa tiếng trung có nghĩa là ở giữa
  …………………………………………………………………………………………
  Bài 4: Hãy chọn một, hai hoặc 3 bức tranh của truyện Ba lưỡi rìu( SGK trang 64) phát triển ý nêu dưới tranh thanh các đoạn văn kể chuyện
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Luyện Chữ : Viết bài : Chị em tôi

   
  Gửi ý kiến