Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kiểm tra 1 tiết hoá 8 tiết 16

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: ̣vũ Kim Quý
  Ngày gửi: 11h:08' 12-10-2017
  Dung lượng: 63.0 KB
  Số lượt tải: 896
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn:
  TIẾT 16. KIỂM TRA VIẾT
  I. Mục tiêu bài học:
  1. Kiến thức : Đánh giá hoạt động dạy và học của GV và HS, sự lĩnh hội tiếp thu kiến thức của HS.
  2. Kỹ năng :
  - Rèn luyện kĩ năng tính toán để làm bài tập tính NTK, PTK.
  - Rèn luyện kĩ năng làm bài tập lập CTHH khi biết hoá trị.
  3. Thái độ : Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, tinh thần tự giác tích cực làm bài, tính trung thực khi làm bài kiểm tra.
  II. Phương pháp: kiểm tra viết
  III. Chuẩn bị:
  1. Giáo viên : Đề kiểm tra - Đáp án.
  2. Học sinh : Ôn tập kiến thức đã học.
  IV. Tiến trình tiết dạy:
  1. Tổ chức
  Ngày giảng
  Lớp
  Thứ
  Tiết
  Sĩ số
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2. Kiểm tra:
  Sự chuẩn bị của học sinh
  3.Bài mới.
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  Nội dung kiến thức
  Mức độ nhận thức
  Cộng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Vận dụng ở mức cao hơn
  
  
  1. Nguyên tử, nguyên tố hóa học
  Nhận biết, phân biệt được nguyên tử, nguyên tố hóa học
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  
  
  
  1
  
  Số điểm
  0, 5
  
  
  
  0,5
  
  1. Đơn chất, hợp chất, phân tử khối
  Nhận biết, phân biệt được đơn chất, hợp chất, tính được phân tử khối của chất.
  
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  5
  
  
  
  5
  
  Số điểm
  2,5
  
  
  
  2,5
  
  3. Tổng hợp
  
  Cách tính hóa trị của một nguyên tố và lập công thức hóa học.
  Tính nguyên tử khối của một chất chư biết từ đó tìm ra được tên nguyên tố và tính thành phần % theo khối lượng.
  Tìm số nguyên tử của nguyên tố trong công thức hóa học và tính hóa trị của nguyên tố trong công thức đó.
  
  
  Số câu hỏi
  
  2
  1
  1
  4
  
  Số điểm
  
  4
  2
  1
  7
  
  Tổng số câu
  6
  2
  1
  1
  10
  
  Tổng số điểm
  Tỉ lê %
  3
  30%
  4
  40%
  2
  20%
  1
  10%
  10
  100%
  
  ĐỀ KIỂM TRA
  Phần I: Trắc nghiệm
  Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.
  Câu 1: Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.
  A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3
  B. O2, CO2, CaO, N2, H2O
  C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4
  D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2
  
  Câu 2: Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO và YH3. Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y
  A. XY3
  B. X3Y
  C. X2Y3
  D. X3Y2
  
  Câu 3: Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:
  A. 98
  B. 97
  C. 49
  D. 100
  
  Câu 4: Để chỉ 2 phân tử hiđro ta viết:
  A. 2H
  B. 2H2
  C. 4H
  D. 4H2
  
  Câu 5: Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342. Giá trị của x là:
  A. 3
  B. 1
  C. 2
  D. 4
  
  Câu 6: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:
  a, Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.
  b, Muối ăn ( NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.
  c, Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.
  d, Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.
  e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.
  A. a, b
  B. a, d
  C. b, d
  D. c, e
  
  Phần II: Tự luận
  Câu1: Tính hoá trị của:
  a. Fe trong FeCl3 , biết Cl hóa trị I
  b. S trong SO3, biết O hóa trị II
  c. Nhóm HCO3 trong Ca(HCO3)2
  d. Fe trong FexOy, biết O hóa trị II
  Câu 2
   
  Gửi ý kiến