Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Một số câu hỏi giáo khoa lý 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đa Quốc Việt
Ngày gửi: 18h:57' 17-10-2017
Dung lượng: 89.6 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
*** Một số câu hỏi giáo khoa tham khảo
Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Hỏi: Thế nào là vector độ dời của chất điểm? Khi nào thì độ dời trùng với quãng đường đi được?
Trả lời: *Tại thời điểm t1 chất điểm ở vị trí M1; tại thời điểm t2 chất điểm ở vị trí M2.
Vector
𝑀
1
𝑀
2 gọi là vector độ dời của chất điểm trong thời gian ∆𝑡=
𝑡
2
𝑡
1

*Khi vật chuyển động thẳng, theo một chiều và chọn chiều đó là chiều dương thì độ dời trùng với quãng đường đi được.
Hỏi: Nêu tên 4 đơn vị cơ bản trong hệ đơn vị quốc tế SI
Trả lời: Nêu tên 4 trong 7 đơn vị cơ bản sau: đơn vị chiều dài (m); đơn vị khối lượng (kg); đơn vị thời gian (s); đơn vị cường độ dòng điện (A); đơn vị nhiệt độ (K); đơn vị lượng chất (mol); đơn vị cường độ ánh sáng (Cd).
(((
Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Hỏi: Trong chuyển động thẳng, vận tốc thức thời có phương như thế nào? Vận tốc tức thời đặc trưng cho điều gì của chuyển động.
Trả lời: Trong chuyển động thẳng, vận tốc thức thời có phương trùng với đường thẳng quỹ đạo. Vận tốc tức thời đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động.

Hỏi: Vận tốc trung bình đặc trưng cho điều gì của chuyển động. Khi nào thì vận tốc trung bình của chất điểm bằng với tốc độ trung bình của nó. Vì sao?
Trả lời: *Tốc độ trung bình đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.
*Khi chất điểm chỉ chuyển động thẳng, theo một chiều và chọn chiều đó là chiều dương thì vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
*Vì lúc này độ dời trùng với quãng đường đi được.

Hỏi: Viết công thức của vector gia tốc tức thời trong chuyển động thẳng. Vector gia tốc tức thời đặc trưng cho điều gì của vector vận tốc.
Trả lời:

𝑎
𝑣 ∆𝑡
𝑣
𝑣
0
𝑡
𝑡
0 𝑣ớ𝑖 ∆𝑡 𝑟ấ𝑡 𝑛ℎỏ
*Vector gia tốc tức thời
𝑎
đặc trưng cho độ nhanh chậm của vector vận tốc.
Hỏi: Định nghĩa gia tốc. Tại một thời điểm nào đó, chất điểm đang chuyển động chậm dần thì liên hệ giữa gia tốc a và vận tốc v của chất điểm lúc này như thế nào?

(((

Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO
Hỏi: Thế nào là sự rơi tự do? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do?
Trả lời: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Đặc điểm của sự rơi tự do:
* Phương thẳng đứng, Chiều từ trên xuống
* Chuyển động nhanh dần đều với gia tốc g, gọi là gia tốc rơi tự do.
* Ở cùng một nơi trên Trái đất các vật rơi cùng gia tốc g và g thường lấy 9,8 m/s2.
* Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, độ cao và cấu trúc địa chất.

Hỏi: Vật rơi tự do có chuyển động như thế nào? Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Trả lời: Vật rơi tự do có chuyển động là chuyển động nhanh dần đều.
Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, độ cao và cấu trúc địa chất.
(Giải thích thêm: Trong điều kiện lý tưởng, bỏ qua lực cản không khí thì gia tốc rơi tự do chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa trọng tâm của vật rơi với tâm của trái đất (tỉ lệ nghịch). Như vậy, gia tốc này sẽ phụ thuộc cào độ cao và vị trí địa lý (do Trái đất không phải hình cầu chuẩn), cụ thể, càng cao thì gia tốc càng giảm, càng gần xích đạo càng lớn. Thực tế, vật rơi còn chịu ảnh hưởng của lực cản không khí, lực cản này phụ thuộc vào hình dạng, diện tích bề mặt vật rơi. Do đó gia tốc cũng phụ thuộc vào hình dạng vật. Ngoài ra, phải nói thêm là khi rơi tự do, vật không rơi thẳng mà sẽ lệch về phía Đông. Đó là do Trái đất luôn quay tròn, tạo ra một lực tác động lên vật sinh ra gia tốc kéo theo và gia tốc Coriolis nên vật không rơi thẳng.)
Hỏi: Viết các công thức của sự rơi tự do?
Trả lời:(((

Bài 6: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
Hỏi: Nêu các đặc điểm về: phương, chiều, độ lớn của vector vận tốc tức thời
 
Gửi ý kiến