Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra hóa photpho

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh
Ngày gửi: 20h:32' 28-10-2017
Dung lượng: 18.2 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………………………….Lớp:……
KIỂM TRA 1 TIẾT PHOTPHO
I. Trắc nghiệm: ( 5 điểm)
Câu 1: Ngoài màu trắng thì photpho trắng có thể có màu
A. Đỏ nâu B. Xanh C. Vàng nhạt D. Tím
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong Oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 15 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được các muối
A. NaH2PO4 và Na2HPO4 B. NaH2PO4 và Na3PO4
C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. Na3PO4
Câu 3:Đốt cháy photpho trong khí clo dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được hợp chất nào?
A.PCl3    B. PCl5    C. PCl2    D. PCl6
Câu 4: Cho phản ứng: HNO3 + P → H3PO4 + NO2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (với hệ số nguyên, tối giản) là:
A. 15    B. 13    C. 14    D. 12
Câu 5: Cho photpho tác dụng với HNO3 dư, thu được NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (là số nguyên tối giản) bằng:
A. 16    B. 20    C. 18    D. 17
Câu 6: Cho phản ứng: P + KClO3 P2O5 + KCl. Vai trò của P trong phương trình phản ứng trên là:
A.Chất oxi hóa    B. Môi trường    C. Chất khử    D. Chất xúc tác
Câu 7: Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ:
A. Ca3(PO4)2; SiO2; C    B. H3PO4; Mg
C. Ca3(PO4)2; C    D. P2O5;
Câu 8: Phân Kali clorua sản xuấtđược từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50%K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là:
A. 72,9 B. 76 C. 79,2 D. 75,5
Câu 9:Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là
A. PO43- và OH-. B. H2PO4- và HPO42- C. HPO42- và PO43-. D. H2PO4- và PO43-.
Câu 10: Chọn thêm một thuốc thử để nhận biết các dung dịch chứa trong lọ riêng đã mất nhãn: Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, HNO3
A. HCl B. HNO3 C. H3PO4 D. H2SO4

II. Tự luận: ( 5 điểm)
Câu 1: Cho 7,75 gam photpho tác dụng với một lượng O2 thích hợp thu được 16,15 gam hỗn hợp chất rắn X (chỉ chứa hợp chất). Khối lượng của chất có khối lượng lớn nhất trong X là:(2.5 điểm)
Câu 2: Để oxi hóa hoàn toàn 14,88 gam photpho thành điphotpho pentaoxit cần dùng vừa hết m gam KClO3 (to). Giá trị của m là:(2.5 điểm)
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………….............
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

C
A
B
B
C
C
A
C
B
C

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN:

Câu 1:
Hỗn hợp rắn X gồm P2O5 (x mol) và P2O3 (y mol);
2x + 2y = 0,25 (1); 142.x + 110.y = 16,15 (2); từ 1, 2
=> x = 0,075 mol và y = 0,05 mol; mP2O5 = 0,075.142 = 10,65 gam
Câu 2:
nP = 14,88/31 = 0,48 mol; nKClO3 = 0,48.5/6 = 0,4 mol
=> mKClO3 = 0,4.122,5 = 49 gam


 
Gửi ý kiến