Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2017 theo Thông tư 22 - có bảng ma trận đề thi.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Ngày gửi: 09h:42' 02-11-2017
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Trường ………………………..
Họ và tên: ......................................
Lóp: 2 ...
THE FIRST SEMESTER ENGLISH TEST
Time: 40 minutes

Question 1: Listen and circle the word you hear. (Nghe và khoanh tròn từ em nghe thấy) (1,5 m)

1. A. park
2. A. climb
3. A. blue
B. car
B. clock
B. blouse
C. garden
C. clean
C. black

Question 2: Match. (Nối) (5m)

1.


2.

3.
4.
5.

6.


Question 3: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau) (2m)

1. 2. 3. 4.


Question 4: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau) (1,5 m)


0. Look!
There is lots of ………….


1. 2.

d.
e.
ANSWER KEYS
Question 1:
1. A 2. B 3. C
Question 2:
1. ball
2. train

3. brother
4. chocolate

5. read
6. park

Question 3:
1. brown bread
2. hall

3. dress
4. car

Question 4:
a. Look! There is lots of rain.
b. I like chicken.
c. I like chips.
d. Clean your teeth, please.
e. Wash your feet, please.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓