Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đại số 11 chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê xuân thanh
Ngày gửi: 03h:26' 15-11-2017
Dung lượng: 216.9 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III: CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
I. Phương pháp qui nạp toán học
Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên dương n, ta thực hiện như sau:
( Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.
( Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k ( 1), chứng minh rằng mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n ( p thì:
+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = p;
+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k ( p và phải chứng minh mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chứng minh rằng với mọi n ( N*, ta có:
a) 1 + 2 + … + n = b) 
c) d) 
e) f) 
Chứng minh rằng với mọi n ( N*, ta có:
a) (n ( 3) b) 
c) (n ( 2) d) 
e) f) (n > 1)
Chứng minh rằng với mọi n ( N*, ta có:
a) chia hết cho 6. b) chia hết cho 3.
c) chia hết cho 5. d) chia hết cho 3.
e) chia hết cho 7. f) chia hết cho 6.
Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là .
II. Dãy số

1. Dãy số
 Dạng khai triển: (un) = u1, u2, …, un, …
2. Dãy số tăng, dãy số giảm
( (un) là dãy số tăng ( un+1 > un với ( n ( N*.
( un+1 – un > 0 với ( n ( N* ( với (n ( N* ( un > 0).
( (un) là dãy số giảm ( un+1 < un với (n ( N*.
( un+1 – un< 0 với ( n ( N* ( với (n ( N* (un > 0)
3. Dãy số bị chặn
( (un) là dãy số bị chặn trên ( (M ( R: un ( M, (n ( N*.
( (un) là dãy số bị chặn dưới ( (m ( R: un ( m, (n ( N*.
( (un) là dãy số bị chặn ( (m, M ( R: m ( un ( M, (n ( N*.

Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un) cho bởi:
a) b) c) 
d) e) f) 
Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un) cho bởi:
a) b) 
c) d) 
Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (un), dự đoán công thức số hạng tổng quát un và chứng minh công thức đó bằng qui nạp:
a) b) c) 
d) e) e) ,
ĐS: a) b) c) 
d) e) f) 
Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un) cho bởi:
a) b) c) 
d) e) f) 
Xét tính bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn của các dãy số (un) cho bởi:
a) b) c) 
d) e) f) 
III. Cấp số cộng

1. Định nghĩa: (un) là cấp số cộng ( un+1 = un + d, (n ( N* (d: công sai)
2. Số hạng tổng quát: với n ( 2
3. Tính chất các số hạng: với k ( 2
4. Tổng n số hạng đầu tiên: = 
Trong các dãy số (
 
Gửi ý kiến