Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MT_ĐÊ_ĐA_Văn 8_HKI (2017-2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Chính
Ngày gửi: 23h:50' 06-12-2017
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
(MT 1)

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: Ngữ văn - Khối (lớp): 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Nội dung
Mức độ cần đạt
Cộng

Chủ đề
Nguồn ngữ liệu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng


Vận dụng thấp
Vận dụng cao


I. ĐỌC - HIỂU
Ngữ liệu: Đoạn trích Trong lòng mẹ
- Nhận biết được phương thức biểu đạt.
- Xác định được trường từ vựng.
- Nêu khái quát nội dung đoạn trích.

- Giải thích ngữ liệu được đề cập trong đoạn trích.
Số câu
2
1
1

4


Số điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm

4,0 điểm


Tỉ lệ
20 %
10 %
10 %

40 %

II. LÀM VĂN
Câu 1. Viết đoạn văn
- Khoảng 7 – 10 câu
- Bày tỏ tình yêu của em đối với mẹ.


Viết đoạn văn
Số câu


1

1


Số điểm


2,0 điểm

2,0 điểm


Tỉ lệ


20 %

20 %


Câu 2. Thuyết minh một thứ đồ dùngViết bài văn thuyết minh về chiếc bút biSố câu1
1


Số điểm4,0 điểm
4,0 điểm


Tỉ lệ40 %
40 %

Tổng cộng
Số câu
2
1
2
1
6


Số điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
3,0 điểm
4,0 điểm
10,0 điểm


Tỉ lệ %
20 %
10 %
30 %
40 %
100 %

(Nếu cần lấy đủ MT_ĐA_HDC nào - gửi địa chỉ gmail qua số ĐTĐ 0164 220 1314 vì hiện đề đang bảo mật nên chưa đưa lên được (chi để tham kháo nhé))

(MT 2)


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: Ngữ văn - Khối (lớp): 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Nội dung
Mức độ cần đạt
Cộng

Chủ đề
Nguồn ngữ liệu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng


Vận dụng thấp
Vận dụng cao


I. ĐỌC - HIỂU
Ngữ liệu: Đoạn trích Trong lòng mẹ
- Nhận biết được phương thức biểu đạt.
- Nêu khái quát nội dung đoạn trích.
- Xác định được trường từ vựng.
Giải thích ngữ liệu được đề cập trong đoạn trích.

Số câu
3
1


4


Số điểm
2,0 điểm
1,0 điểm


3,0 điểm


Tỉ lệ
20 %
10 %


30 %

II. LÀM VĂN

Câu 1. Viết đoạn văn
- Khoảng 7 – 10 câu
- Bày tỏ tình yêu của em đối với mẹ.
- Nhận biết kiểu bài tự sự kết hợp biểu cảm.

- Hiểu nội dung vấn đề.
- Có liên hệ thực tế.
Viết được đoạn văn tự sự kết hợp biểu cảm .
Số câu
1(c1)
1(c1)
1(c1)

1


Số điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm

2,0 điểm


Tỉ lệ
5 %
10 %
5 %

20 %


Câu 2. Thuyết minh một thứ đồ dùng
Xác định được kiểu bài thuyết minh.

Nêu và thể hiện được tình cảm đối với đối tượng
- Bố cục hợp lí, chặt chẽ.
- Biết liên hệ thực tế
- Tạo lập được một văn bản thuyết minh
- Biết mở rộng vấn đề.Số câu
1(c2)
1(c2)
1(c2)
1(c2)
1


Số điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
1,5 điểm
2,0 điểm
5,0 điểm


Tỉ lệ
5 %
10 %
15 %
20 %
50 %

Tổng cộng
Số câu
.
.
.
.
6


Số điểm
3,0 điểm
3,0 điểm
2,0 điểm
2,0 điểm
10,0 điểm

 
Gửi ý kiến