Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đại cuong kim loại hay và đầy đủ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Duy. 0985.756.729
Người gửi: Lê Duy
Ngày gửi: 12h:39' 07-12-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 4 : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
A. LÝ THUYẾT
I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP
1. Khái niệm
Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

n: là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.
A: gọi là monome.
2 . Phân loại
● Theo nguồn gốc
Polime thiên nhiên
Polime tổng hợp
Polime nhân tạo hay bán tổng hợp


Có nguồn gốc từ thiên nhiên: cao su, xelulozơ, Protein...
Do con người tổng hợp nên: polietilen, nhựa phenol-fomanđehit
Do chế hóa một phần polime thiên nhiên: xenlulozơ trinitrat, tơ visco,...

 ● Theo cách tổng hợp
Polime trùng hợp
Polime trùng ngưng:

Tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp: (–CH2–CH2–)n và (–CH2–CHCl–)n

Tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng
(–HN–[CH2]6–NH–CO–[CH2]4–CO–)n


● Theo cấu trúc
Polime có mạch không phân nhánh
Polime có mạch nhánh
Polime có cấu trúc mạng không gian

(PVC, PE, PS, cao su, xenlulozơ,...)
(amilopectin, glicogen),
(rezit, cao su lưu hóa).

Theo ứng dụng
Chất dẻo
Tơ
Cao su
Keo dán

Polietilen (PE)
Poli(vinyl clorua) (PVC)
Poli(metyl metacrylat)

Tơ nilon-6,6
Tơ lapsan
Tơ nitron (hay olon)

Cao su buna
Cao su isopren

Keo dán epoxi
Keo dán ure - fomanđehit


3. Danh pháp
Tên các polime thường được gọi theo công thức: Poli + tên monome.
Ví dụ : (–CH2–CH2–)n là polietilen
(–C6H10O5–)n là polisaccarit,...
Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để trong ngoặc đơn.
Ví dụ :
(–CH2–CHCl– )n ; (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n
poli(vinyl clorua) poli(butađien - stiren)
Một số polime có tên riêng (tên thông thường).
Ví dụ :
(–CF2–CF2–)n : Teflon ; (–NH– [CH2]5–CO–)n : Nilon-6 ; (C6H10O5)n : Xenlulozơ ;...
II. TÍNH CHẤT
1. Tính chất vật lí
Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định mà nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng.
Đa số polime khi nóng chảy, cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại chúng được gọi là chất nhiệt dẻo. Một số polime không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng, gọi là chất nhiệt rắn.
Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường, một số tan được trong dung môi thích hợp tạo ra dung dịch nhớt, ví dụ : cao su tan trong benzen, toluen,...
Nhiều polime có tính dẻo (polietilen, polipropilen,...), một số khác có tính đàn hồi (cao su), số khác nữa có thể kéo được thành sợi dai bền (nilon-6, nilon-6,6,..).
Có polime trong suốt mà không giòn như poli(metyl metacrylat).
Nhiều polime có tính cách điện, cách nhiệt (polietilen, poli(vinyl clorua),...) hoặc có tính bán dẫn (poliaxetilen, polithiophen).
2. Tính chất hóa học
Polime có thể tham gia phản ứng giữ nguyên mạch, phân cắt mạch và khâu mạch.
a. Phản ứng giữ nguyên mạch
Các nhóm thế đính vào mạch polime có thể tham gia phản ứng mà không làm thay đổi mạch polime.
Ví dụ : Poli(vinyl axetat) bị thủy phân cho poli(vinyl ancol)
(CH2–CH )n + nNaOH  (CH2 – CH)n + nCH3COONa
OCOCH3 OH
Những polime có liên kết đôi trong mạch có thể tham gia phản ứng cộng vào liên kết đôi mà không làm thay đổi mạch polime.
Ví dụ : Cao su tác dụng với HCl cho cao su hiđroclo hóa:

b. Phản ứng phân cắt mạch polime
Tinh bột, xelulozơ, protein, nilon,...bị thủy phân cách mạch trong môi trường axit, polistiren bị nhiệt phân cho stiren, caosu thiên nhiên bị nhiệt phân cho isopren,...
Ví dụ: (–NH–[CH2]5–CO–)n + nH2O  nH2N–[CH2]5–COOH
Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang phân thành các đoạn nhỏ và cuối cùng là monome ban đầu, gọi là phản ứng giải trùng hợp hay đepolime hóa.
c. Phản ứng khâu mạch polime
Khi hấp nóng cao su thô
 
Gửi ý kiến