Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BÀi tập câu trực tiếp gián tiếp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trọng Nhân (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:17' 10-06-2009
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 8555
  Số lượt thích: 3 người (Ngô Vũ Minh, Đoàn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hoa)
  Reported Statements
  Change this direct speech into reported speech:
  1. “He works in a bank”
  She said ___________________________________________________________
  2. “We went out last night”
  She told me ________________________________________________________
  3. “I’m coming!”
  She said ___________________________________________________________
  4. “I was waiting for the bus when he arrived”
  She told me ________________________________________________________
  5. “ I’d never been there before”
  She said ___________________________________________________________
  6. “I didn’t go to the party”
  She told me ________________________________________________________
  7. “Lucy’ll come later”
  She said ___________________________________________________________
  8. “He hasn’t eaten breakfast”
  She told me ________________________________________________________
  9. “I can help you tomorrow”
  She said ___________________________________________________________
  10. “You should go to bed early”
  She told me ________________________________________________________
  11. “I don’t like chocolate”
  She told me ________________________________________________________
  12. “I won’t see you tomorrow”
  She said ___________________________________________________________
  13. “She’s living in Paris for a few months”
  She said ___________________________________________________________
  14. “I visited my parents at the weekend”
  She told me ________________________________________________________
  15. “She hasn’t eaten sushi before”
  She said ___________________________________________________________
  16. “I hadn’t travelled by underground before I came to London”
  She said ___________________________________________________________
  17. “They would help if they could”
  She said ___________________________________________________________
  18. “I’ll do the washing-up later”
  She told me ________________________________________________________
  19. “He could read when he was three”
  She said ___________________________________________________________
  20. “I was sleeping when Julie called”
  She said ___________________________________________________________
  Reported Requests and Orders
  Change the direct speech into reported speech:
  1. “Please help me carry this”
  She asked me ______________________________________________________
  2. “Please come early”
  She ______________________________________________________________
  3. “Please buy some milk”
  She ______________________________________________________________
  4. “Could you please open the window?”
  She ______________________________________________________________
  5. “Could you bring the book tonight?”
  She ______________________________________________________________
  6. “Can you help me with my homework, please?”
  She ______________________________________________________________
  7. “Would you bring me a cup of coffee, please?”
  She ______________________________________________________________
  8. “Would you mind passing the salt?”
  She ______________________________________________________________
  9. “Would you mind lending me a pencil?”
  She ______________________________________________________________
  10. “I was wondering if you could possibly tell me the time?”
  She ______________________________________________________________
  11. “Do your homework!”
  She told me ________________________________________________________
  12. “Go to bed!”
  She ______________________________________________________________
  13. “Don’t be late!”
  She ______________________________________________________________
  14. “Don’t smoke!”
  She ______________________________________________________________
  15. “Tidy your room!”
  She ______________________________________________________________
  16. “Wait here!”
  She ______________________________________________________________
  17. “Don’t do that!”
  She ______________________________________________________________
  18. “Eat your dinner!”
  She ______________________________________________________________
  19. “Don’t make a mess!”
  She ______________________________________________________________
  20. “Do the washing-up!”
  She ______________________________________________________________
  Reported Questions
  Change these direct questions into reported speech:
  1. “Where is he?”
  She asked me ______________________________________________________
  2. “What are you doing?”
  She asked me ______________________________________________________
  3. “Why did you go out last night?”
  She asked me ______________________________________________________
  4. “Who was that beautiful woman?”
  She asked me ______________________________________________________
  5. “How is your mother?”
  She asked me ______________________________________________________
  6. “What are you going to do at the weekend?”
  She asked me ______________________________________________________
  7. “Where will you live after graduation?”
  She asked me ______________________________________________________
  8. “What were you doing when I saw you?”
  She asked me ______________________________________________________
  9. “How was the journey?”
  She asked me ______________________________________________________
  10. “How often do you go to the cinema?”
  She asked me ______________________________________________________
  11. “Do you live in London?”
  She asked me ______________________________________________________
  12. “Did he arrive on time?”
  She asked me ______________________________________________________
  13. “Have you been to Paris?”
  She asked me ______________________________________________________
  14. “Can you help me?”
  She asked me ______________________________________________________
  15. “Are you working tonight?”
  She asked me ______________________________________________________
  16. “Will you come later?”
  She asked me ______________________________________________________
  17. “Do you like coffee?”
  She asked me ______________________________________________________
  18. “Is this the road to the station?”
  She asked me ______________________________________________________
  19. “Did you do your homework?”
  She asked me ______________________________________________________
  20. “Have you studied reported speech before?”
  She asked me ______________________________________________________
  No_avatar

  neu co dap an se hay hon ??????

   

  No_avatar
  de nghi post dap an len nhe ^^
  No_avatar
  xin đáp án bạn ơiNgậm tiền
  No_avatar

  Bó tay, toàn chơi ko đáp án thế này!!

   

  No_avatar

  Muốn biết đáp án quá!!bạn ơi đăng đáp án nhanh nhé!!!

  No_avatar
  bạn ơi post đáp án lên đi...!!!!Thè lưỡi
  No_avatar

  troi oi cac anh cac chi oi cac anh cac chi lop 11 rui ma nhung cau gian tiep don gian the nay ma ko lam dk.lai con fai xin dap an nua.may cau nay wua de va qua co ban.chang co j kho khan ca.cac anh chi mo lai li thủet ra va tu lam di nhe.don gian lam

  Avatar

  ngu thi chiu

   
  Gửi ý kiến