Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi HSG môn tiếng anh lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lâm Oanh
  Ngày gửi: 22h:42' 02-07-2009
  Dung lượng: 12.2 KB
  Số lượt tải: 9109
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Vân)
  [[
  Phòng GD&ĐT
  huyện Kim Bảng

  Đề chính thức
  Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 VòNG 2
  Năm học 2008-2009
  Môn thi: Tiếng Anh
  Thời gian làm bài 150 phút
  
  

  (Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm ngay vào bộ đề thi này)
  
  
  Điểm của bài thi
  

  
  Bằng số: ..............................................
  Họ, tên người chấm số 1: ........................
  
  Bằng chữ:............................................
  Họ, tên người chấm số 2: ........................
  
  
  Question I/ Choose the most suitable word or phrase .(2.5p)

  1. He laughed ….. when he was watching “Tom and Jerry” on TV.
  A. happy B. happily C. happiness D. unhappy
  2. The children felt ….. when their mother was coming back home.
  A. excitement B. excitedly C. excited D. exciting
  3. The Browns had to use all their ……. to buy their new house.
  A. savings B. expenses C. reservers D. remains
  4. He is a person ….. friends trust him.
  A. whom B. his C. who’s D. whose
  5. If he worked more slowly, he …. so many mistakes
  A. wouldn’t make B. won’t make C. didn’t make D. doesn’t make
  6. The party, at ….. I was the guest honor, was extremely enjoyable.
  A. that B. who C. which D. where.
  7. It’s ……. long time since he last saw his grandparents.
  A. so B. very C. too D. such a.
  8. She never let you cook the meals, ……..?
  A. didn’t she B. doesn’t she C. did she D. was she
  9. After arriving home, they usually……. their uniforms.
  A. take out B. take off C. put out D. put off.
  10. He worked………..than his workmates.
  A. more carefully B. more careful C. as carefully D. carefullier.

  Your answer:


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Question II/ Give correct form of the verbs in the brackets (2.5p)  Tom Smith has musical talent, but he 1.(be) a very lazy boy. He always 2.(get) up late, and he is seldom on time for school. When he 3.(know) that he 4.(have) to work hard in school on a certain day, he 5.(stay) at home. If Tom 6.(be) wise, he 7. (not try) so hard to avoid all the problems of his youth. He often says that he 8.(wish) he had been born rich or he 9.(complain) that if his greatgrandfather hadn’t been unlucky, his family 10. (be) rich now.
  Your answer:

  1............... 2........................ 3........................ 4...................... 5.....................
  6............... 7....................... 8........................ 9...................... 10...................

  Question III/ Each line of the following passage contains one error. Find and correct it (2.5p)


  Tet holiday is celebrating on the first day of the Lunar New Year .
  Some weeks after the New Year the Vietnamese clean their house
  and paint their walls. New clothes are buyed for the occasion. One or
  two days before the festival, people make Banh Chung, who is the
  traditional cake, and others goodies. On the New Year’s Ever, the
  whole family gets together for a reunion dinner. Every members of
  the family should be present during the dinner in which much
  differents kinds of dishes is served. On the New Year’s morning, the
  young members of the family pay them respects to the elders. In
  return they receive lucky money wrapping in red tiny envelopes.
  Then people go to visit their neighborhoods friends and relatives.
  0/ celebrated
  1/ ……………
  2/ ……………
  3/ …………….
  4/ ……………
  5/ ……………
  6/ …………….
  7/ …………….
  8/ ……………
  9/ ……………
  10/……………
  
  
  Question IV/ Fill in each blank with the correct form of the word given in capitals(2.5p)

  1. Their ……………………has lasted a lifetime. friend
  2. The streets were …………………………… so that planes could use them.
  No_avatar
  Khócde gi kho zu zay cho xin cai dap an dc ko?
  No_avatar

  de thi kho waKhóc

   

  No_avatar
  sao hoi hong t
  No_avatar
  Dán miệngthui ko hoi nua
  No_avatar
  Mỉm cườiNgậm tiền
  No_avatar

  hehe đề cũng dễ màCười tui làm vẫn tốtTuyệtcó gì khó đâu mà rên hoài zậyDán miệng

   

   

  No_avatar

  đề khó mà, vâyk là bạn giỏi rồi

   

  No_avatarf
  Cũng ko khó lắm mà!Làm gì có kiến thức nâng cao nhiều đâuThè lưỡi
  No_avatar

  de nay de qua ay chu

   

  No_avatar

  cái nỳ có key ùi mà mấy mem... Mai thy òi ko bek đậu hum nữa oa oa Khóc

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓