Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ôn tập đảo ngữ hay + có bài tập minh hoạ.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đạt (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:39' 17-07-2009
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 3734
  Số lượt thích: 0 người
  INVERSION
  Đảo ngữ vì có trạng từ /cụm trạng từ đầu câu:
  Near the church was an old ruined cottage.
  Often have I heard it said that he is not to be trusted.
  Twice within my life time have was world wars taken place.
  Such was the tale he told me.

  Đảo ngữ vì có (trạng) từ phủ định đầu câu:
  In no circumstance could I agree to such a proposal.
  Not until all attempts at negotiation had failed did the men decide to go on strike.

  Đảo ngữ vì có ONLY đầu câu không phụ nghĩa cho chủ ngữ :
  ONLY + RARELY/ WHEN/ THEN…
  ONLY + PREPOSITIONAL PHRASE ….
  Only rarely has an accident occurred.
  Only in Central Vietnam have I seen such scenery as that.

  Đảo ngữ vì có HERE/ THERER ở đầu câu:
  There is a letter for you on the desk.
  Here is your pen.

  Đảo ngữ vì có HERE/ THERE trong câu cảm:
  There goes the bus!
  Here comes George!

  Đảo ngữ vì có SO/ NEITHER/ SO…. THAT:
  I didn’t go to the movies, neither did he.
  I went to the movies, so did he.
  So tired was the man that he can’t work more.

  Đảo ngữ vì có tân ngữ được phụ nghĩa bởi tính từ phủ định ở đầu câu:
  Little help will you get from him.

  Đảo ngữ vì xoá bỏ IF trong câu điều kiện (Dùng WERE/ SHOULD/ HAD):
  Had I met you before, we may have been friends.
  (If I had met you before, we may have been friends.)
  Were I you, I would help her.
  (If I were you, I would help her.)
  Should we hear any further news, we will be in touch immediately.
  (If we hear any further news, we will be in touch immediately.)

  Đảo ngữ vì có PREDICATE (Subjective complement) ở đầu câu:
  Present at the meeting were the Prime Minister and all members of the Parliament.
  EXERCISES
  Choose the most suitable option to complete the sentences.
  Not until a monkey is several years old ……….. to exhibit signs of independence from its mother.
  A. it begins B. does it begin C. and begin D. is it begin
  ………….. did Jerome accept the job.
  Only because it was an interesting work. B. Because it was an interesting work.
  Only because it was an interested work. D. The work was interesting.
  ………..great was the destruction that the south took decades to recovered.
  A. Very B. too C. Such D. So
  ……. The Charges found themselves 7-0 down.
  A. Hardly had the games begun B. Hardly the games had begun
  C. The games had hardly begun D. Hardly had begun the games
  Not until the fist land plants developed………………..
  A. land animals appeared B. did land animals appear
  C. would land animals appear D. the land animals appeared
  Not until it was too late ………………. I call Susan.
  A. I remembered B. did I remember C. did I remembered D. I did remember
  Never before …………………. Such a wonderful child.
  A. I have seen B. I had seen C. I saw D. have I seen
  Hardly had we settle down in our seats …………….. the lights went out.
  A. than B. when C. then D. after
  Only after checking three times …………certain of the answer. Jim promised that never would he tell anyone else.
  A. I was B. was I C. were I D. I were
  Only when he is here, ……………..
  A. he speaks English B. does he speak English
  C. he can speak English D. he does speak English
  Rewrite these sentences using inversion.
  As a boy I have climbed that hill many a time.
  ……………………………………………………………………………………
  His faithful dog sat by his site.
  ……………………………………………………………………………………
  The book that you wanted is here.
  ……………………………………………………………………………………
  The young man came into the room.
  ……………………………………………………………………………………
  He had hardly gone out when it began to rain.
  ……………………………………………………………………………………
  You should act thus and not otherwise.
  ……………………………………………………………………………………
  Keith can be held responsible for the accident in no way.
  ……………………………………………………………………………………
  I was shown how to operate the machine at no time.
  ……………………………………………………………………………………
  Miss Weaver will be offered the job under no circumstance.
  ……………………………………………………………………………………
  I will go all that way to visit him again on any account.
  ……………………………………………………………………………………

  Rewrite these sentences, using inversion
  No_avatar
  Bài này rất hay nhưng phần bài tập sao ko có đáp án?Mình làm xong ko biết đúng hay sai!Bối rối
  No_avatar

  minh ngi bai nay nen co dap an thi we okkkkkkkkkkkkkkk lunTuyệt

   

  No_avatarf

  làm thế nào mình cop về được?

   

  No_avatar
  @Thanh Bình: Bạn down chứ không cop được đâu.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng