Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Luật Cán bộ, Công chức 2008

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:00' 16-08-2009
  Dung lượng: 15.8 KB
  Số lượt tải: 816
  Số lượt thích: 0 người
  Luật Cán bộ, công chức
  
  Đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII,
  kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13-11-2008.
  __________________


  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

  Quốc hội ban hành Luật Cán bộ, công chức.

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG

  Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

  Ðiều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

  Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

  Ðiều 3: Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

  2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

  3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

  4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

  5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối chặt chẽ.

  Ðiều 4. Cán bộ, công chức

  1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị  xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Ðảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Ðiều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức

  1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

  2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

  3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

  4. Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ.

  5. Thực hiện bình đẳng giới.

  Ðiều 6. Chính sách đối với người có tài năng

  Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

  Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với người có tài năng.

  Ðiều 7. Giải thích từ ngữ

  Trong luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

  1. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là cơ quan,
  Avatar
  10 TL ôn thi công chức, up theo đề nghị của một số bạn.
  No_avatar
  em thấy down về cũng chỉ cos 1 file thôi mà
  No_avatar

  các thầy các cô,các bác các chú ơi! cháu muốn tham khảo đề thi công chức huyện các môn chung, vậy các thầy,cô, up giúp cháu để cháu tham khảo với ah,

  cháu xin cảm on ah

  No_avatar

  Tôi có bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế; gồm: đề cương môn kiến thức chung, đề cương môn nghiệp vụ chuyên ngành, đề cương bài thi trắc nghiệm nghiệp vụ thuế, đề thi công chức thuế năm 2005, đề thi công chức thuế năm 2009.

  Ai có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại: 0984.601.718

  No_avatar

  xin chào mọi người. mình muốn thi công chức Hải Quan mà chưa có tài liệu ai biêt chie cho mình với nhe. thánh.

  No_avatar

  alo

  ban oi.gui cho minh de va dap an thi cong chuc nam 2005 dc ko?minh ko bt cach lay. quachthuyuyen1989@yahoo.com.vn">quachthuyuyen1989@yahoo.com.vn

  No_avatar

  Chao ca nha!Minh chuan bi thi cong chuc Hai Quan nhung khong biet noi dung cua de thi nhu the nao va cung khong co tai lieu de on thi, minh rat lo lang, ai co tai lieu vui long gui cho xin. That su cam on nhieu lam.

  Avatar
  khong tai duoc l sao?
  No_avatar
  Chào các bạn! Mình chuẩn bị thi công chức kho bạc tỉnh bạn nào có tài liệu gì ôn thi hoặc đã từng thi cho mình xin với nha theo địa chỉ Email: thunguyetqn86@gmail.com, mình thật sự rất cần, tìm hoài ma không có, mình xin cảm ơn trước nha.
  No_avatar
  dm dau
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓