Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Lý thuyết và bài tập về amin- amino axit

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Diệu Âm
  Ngày gửi: 12h:03' 07-09-2009
  Dung lượng: 396.5 KB
  Số lượt tải: 2966
  Số lượt thích: 0 người
  3 AMIN- AMINO AXIT
  PROTÊIN (Ban KHTN)
  Bài 11: AMIN
  
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN
  1. Định nghĩa
  Amin là những hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.
  Thí dụ: CH3-N-CH3
  NH3 ; C6H5NH2 ; CH3NH2 ; |
  CH3-NH-CH3 CH3
  2 . Phân loại
  Amin được phân loại theo 2 cách thông dụng nhất :
  a. Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon
  Amin thơm (anilin C6H5NH2), amin béo (etylamin ), amin dị vòng (piroliđin )
  b. Theo bậc của amin
  Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hyđro cacbon.
  R”
  R-NH2 R-NH-R’ R-N-R’
  amin bậc I amin bậc II amin bậc III
  
  3. Danh pháp
  Cách gọi tên theo danh pháp gốc-chức : Ankan + vị trí + yl + amin
  Cách gọi tên theo danh pháp thay thế : Ankan+ vị trí + amin
  Tên thông thường
  Chỉ áp dụng cho một số amin như : C6H5NH2 Anilin ; C6H5-NH-CH3 N-Metylanilin


   Tên gốc chức
  Tên thay thế
  
  CH3NH2
  C2H5NH2
  CH3CH2CH2NH2

  CH3CH(NH2)CH3

  C6H5NH2
  C6H5 -NH-CH3
  Metylamin
  Etylamin
  Prop-1-ylamin
  (n-propylamin)
  Prop-2-ylamin
  (isopropylamin)
  Phenylamin
  Metylphenylamin
  Metanamin
  Etanamin
  Propan-1-amin

  Propan-2-amin

  Benzenamin
  N-Metylbenzenamin
  
  4. Đồng phân
  Amin có các loại đồng phân: - Đồng phân về mạch cacbon.; - Đồng phân vị trí nhóm chức; - Đồng phân về bậc của amin.
  
  II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  - Metylamin, đimetylamin, trietylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước.Các amin đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.
  - Anilin là chất lỏng, sôi ở 1840C, không màu, độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen. Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang màu nâu đen vì bị oxi hóa bởi oxi không khí.
  
  III- CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  - CTCT amin các bậc và anilin:
    
  - Do phân tử amin có nguyên tử N còn đôi e chưa liên kết nên amin có tính bazơ.
  - Nguyên tử N trong phân tử amin có số oxi hóa -3 nên amin thường dễ bị oxi hóa.
  - Các amin thơm, thí dụ như anilin, còn dễ dàng tham gia phản ứng thế vào nhân thơm do ảnh hưởng của đôi electron chưa liên kết ở nguyên tử nitơ.
  
  1. Tính chất của nhóm -NH2
  a) Tính bazơ
  * CH3NH2 + HCl ( [CH3NH3]+Cl-
  Metylamin Metylaminclorua
  * Tác dụng với quỳ hoặc phenolphtalein

  Metylamin
   Anilin
  
  Quỳ tím
  Xanh
  Không đổi màu
  
  Phenolphtalein
  Hồng
  Không đổi màu
  
  * So sánh tính bazơ : CH3-NH2 >NH3 > C6H5NH2
  b) axit
  *Ankylamin 1 + HNO2( Ancol + N2 + H2O : C2H5NH2 + HO NO ( C2H5OH + N2 + H2O
  * Amin 1 + HONO (to ) ( : C6H5NH2+ HONO + HCl( C6H5N2+Cl- + 2H2O
  clorua
  c) Phản ứng ankyl hoá thay thế nguyên tử hiđro của nhóm -NH2
  C6H5N H2 + CH3 I ( C6H5-NHCH3 + HI
  Anilin Metyl N-metylanilin
  
  2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin: Phản ứng với nước brom
  Do ảnh hưởng của nhóm -NH2 nguyên tử Br dễ dàng thay thế các nguyên tử H ở vị trí 2, 4, 6 trong nhân thơm của phân tử anilin.
   
  
  IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
  a) Ankylamin được điều chế từ amoniăc và ankyl halogenua
  + CH3I + CH3I + CH3I
  NH3 ( CH3NH2 ( (CH3)2NH ( (CH3)3N
  -HI -HI -HI
  b) Anilin thường được điều chế bằng cách khử nitro benzen bởi hiđro mới sinh (Fe + HCl)
  Fe + HCl
  C6H5 NO2 + 6H ( C6H5 NH2 + 2 H2O
  t0
  
   Bài 12: AMINO AXIT
  
  ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ DANH PHÁP
  Định nghĩa
  Amino axit là loại HCHC tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm
  cacboxyl (COOH). VD: H2N – CH2 – COOH CH3

  No_avatar

  sao hok co dap an the

   

  No_avatar

  neu co dap an lam on chi dum cach lay dap an voi nha

   

  Avatar

  lam on goi dap an len nha!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng