Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:47' 26-03-2008
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 262
  Số lượt thích: 0 người
  ATên:………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:…… MÔN SỬ 7
  Thời gian:10 phút
  Đề 1:
  B. Phần trắc nghiệm: (3đ)
  ( Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất:
  Câu 1: Lê Lợi đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa:(0.25đ)
  A. Thăng Long C. Hoa Lư
  B. Lam Sơn D. Nghệ An
  Câu 2: Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa tổ chức hội thề ở đâu: (0.25đ)
  A. Lam Sơn C. Chí Linh
  B. Khôi Huyện D. Lũng Nhai
  Câu 3: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày tháng năm nào ?(0.25đ)
  A. 7-2-1418 C. 3-1-1428
  B. 7-11-1426 D. 7-2-1428
  Câu 4: Trong những năm đầu hoạt động, nghĩa quân Lam Sơn phải 3 lần rút quân lên núi, đó là ngọn núi nào? (0.25đ)
  A. Núi Đọ C. Núi Chí Linh
  B. Núi Bà Đen D. Núi Quang Trung
  Câu 5: Nối thời gian và cuộc khởi nghĩa cho phù hợp: (1đ)
  1. 1512
  a. Khởi nghĩa Trần Tuân
  1-
  
  2. 1516
  b. Khởi nghĩa Lê Huy
  2-
  
  3. 1511
  c. Khởi nghĩa Phùng Chương
  3-
  
  4. 1515
  d. Khởi nghĩa Trần Cảo
  4-
  
  
  Câu 6:Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trông trong đoạn văn sau cho phù hợp: (1đ)
  “Đông Quan, quân Minh, Vương Thông, phục binh”.
  Ngày 7-11-1426, ____________ xuất quân về hướng Cao Bộ
  Quân ta đặt _____________ ở Tốt Động – Chúc Động
  Khi ___________ lọt vào trận địa, quân ta từ mọi hướng xông vào đánh tan đội hình giặc.
  Vương Thông bị thương, tháo chạy về ____________.

  Tên:…………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:…….. MÔN SỬ 7
  Đề 2 Thời gian 10 phút
  B Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1:Cuộc khởi nghĩa Lam sơn thắng lợi có ý nghĩa gì ?(0.25đ)
  A Tạo đà cho thương nghiệp trong nước phát triển
  B Hạn chế nạn lụt lội bảo vệ đồng ruộng trong những ngày mưa lũ
  C kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh
  D Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước
  Cầu 2 : Dưới thời Lê Sơ khoa cử phát triển nhất vào thời vua nào ?(0.25đ)
  A Lê Thái Tổ
  B Lê Thái Tông
  C Lê Thánh Tông
  D Lê Nhân Tông
  Câu 3 : Dưới thới Lê Sơ tôn giáo nào chiếm ưu thế nhất (0.25đ)
  A Nho giáo
  B Phật giáo
  C Thiên chúa giáo
  D Đạo giáo
  Câu 4 : Nhà toán học nổi tiếng thời Lê được mệnh danh Trạng lường là ai ?(0.25đ)
  A Ngô Sỉ liên
  B Nguyễn Bỉnh Khiêm
  C Lương Thế Vinh
  D Lê Thánh Tông
  Câu 5 : Nối thời gian và tên các danh nhân văn hóa của dân tộc cho phù hợp (1đ)

  1 .1380-1442
  a .Lương Thế Vinh
  1-
  
  2 .1442-1497
  b .Ngô Sỉ Liên
  2-
  
  3 .thế kỷ xv
  c .Lê Thánh Tông
  3-
  
  4 .1442 -?
  d .Nguyễn Trãi
  4-
  
  
  Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) đi học ,Thăng Long , mở khoa thi ,Lê Thái Tổ
  Ngay sau khi lên ngôi vua ______________cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành _____________ mở trường học ở các lộ ______________ và cho phép người nào có học đều được dự thi đa số dân đều có thể __________ đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát
  Tên ……… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp ……… MÔN SỬ 7
  Đề 3 Thời gian 10 phút
  B Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1: Tác giả của bộ sách lịch sử đại việt sử ký toàn thư là ai ?(0.25đ)
  A Lê Văn Hưu
  B Ngô Sĩ Liên
  C Phan Phu Tiên
  D Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Câu 2 Chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra khi nào ?(0.25đ)
  A Thế kỷ XV
  B Thế kỷXVI
  C Thế kỷXVII
  D Thế kỷ XVIII
  Câu 3 : Tên con sông dùng làm ranh giới phân chia đàng trong và đàng ngoài là (0.25đ)
  A Sông Gianh
  B Sông Cầu
  C Sông Thu Bồn
  D Sông Bạch Đằng
  Câu 4 : chữ Quốc Ngữ ra đời vào thời gian nào ?(0.25đ)
  A Thế kỷ XVI
  B Thế kỷ XVII
  C Thế kỷ XVIII
  D Thế kỷ XIX
  Câu 5 : Nối thời gian và sự kiện cho phù hợp (1đ)

  1 .1407-1409
  a K.hởi nghĩa Trần Quý Khoáng
  1-
  
  2 .1409-1414
  b Khởi nghĩa Trần Ngỗi
  2-
  
  3 .cuối 6-1407
  c Quân Minh tràn vào biên giới nước ta
  3-
  
  4 .11-1406
  d .Hồ Quý Ly bị bắt
  4-
  
  
  Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp(1đ ) :khởi nghĩa ,Lam Sơn ,Chí Linh ,Quân Minh ,
  Những ngày đầu ___________lực lượng còn non yếu nghĩa quân_________gặp rất nhiều khó khăn _ ________nhiều lần tấn công bao vây căn cứ, nghĩa quân 3 lần phải rút lên núi ___________và liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc

  Tên:……………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp :………… MÔN SỬ 7
  Đề 4 Thời gian 10 phút
  B : Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1:Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc vào thời gian nào ? (0.25đ)
  A 9-1426
  B 9-1427
  C. 9-1428
  D .9-1429
  Câu 2: Hội thề Đông Quan được tổ chức vào thời gian nào ?(0.25đ)
  A .10-12-1425
  B. 10-12-1426
  C. 10-12-1427
  D. 10-12-1428
  Câu 3 :Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào thời gian nào (0.25đ)
  1527
  1526
  1525
  1528
  Câu 4 Nghệ thuật kiến trúc thời Lê Sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào ?(0.25đ)
  Chùa Một Cột (Hà Nội)
  Tháp Phổ Minh (Nam Định )
  Cung Điện ở Lam kinh (Thanh Hóa )
  Thành Tây Đô (thanh Hóa )
  Câu 5: Nối cột a và cột b sao cho phù hợp (1đ)
  Cột a
  Cột b
  nối
  
  1 .Nguyễn Trãi
  a. Nhà toán học
  1-
  
  2. Lê Thánh Tông
  b. Nhà Sử học
  2-
  
  3. Ngô Sĩ Liên
  c. Nhà văn nhà thơ
  3-
  
  4. Lương Thế Vinh
  d. nhà chính trị quân sự tài ba
  4-
  
  
  Câu 6: Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) :điêu tàn ,nhân dân , phục hồi , nhà Minh ,
  Hai mươi năm dưới ách thống trị của phong kiến _________nước ta lâm vào tình trạng xóm làng _________ruộng đồng bỏ hoang đời sống _________cực khổ ,để nhanh chóng _____________và phát triển nông nghiệp vua lê Thái Tổ cho 25 vạn lính về quê làm ruộng

  No_avatar

  chúng tủ như đề này thì tốt

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng