Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:47' 26-03-2008
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 262
  Số lượt thích: 0 người
  ATên:………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:…… MÔN SỬ 7
  Thời gian:10 phút
  Đề 1:
  B. Phần trắc nghiệm: (3đ)
  ( Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất:
  Câu 1: Lê Lợi đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa:(0.25đ)
  A. Thăng Long C. Hoa Lư
  B. Lam Sơn D. Nghệ An
  Câu 2: Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa tổ chức hội thề ở đâu: (0.25đ)
  A. Lam Sơn C. Chí Linh
  B. Khôi Huyện D. Lũng Nhai
  Câu 3: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày tháng năm nào ?(0.25đ)
  A. 7-2-1418 C. 3-1-1428
  B. 7-11-1426 D. 7-2-1428
  Câu 4: Trong những năm đầu hoạt động, nghĩa quân Lam Sơn phải 3 lần rút quân lên núi, đó là ngọn núi nào? (0.25đ)
  A. Núi Đọ C. Núi Chí Linh
  B. Núi Bà Đen D. Núi Quang Trung
  Câu 5: Nối thời gian và cuộc khởi nghĩa cho phù hợp: (1đ)
  1. 1512
  a. Khởi nghĩa Trần Tuân
  1-
  
  2. 1516
  b. Khởi nghĩa Lê Huy
  2-
  
  3. 1511
  c. Khởi nghĩa Phùng Chương
  3-
  
  4. 1515
  d. Khởi nghĩa Trần Cảo
  4-
  
  
  Câu 6:Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trông trong đoạn văn sau cho phù hợp: (1đ)
  “Đông Quan, quân Minh, Vương Thông, phục binh”.
  Ngày 7-11-1426, ____________ xuất quân về hướng Cao Bộ
  Quân ta đặt _____________ ở Tốt Động – Chúc Động
  Khi ___________ lọt vào trận địa, quân ta từ mọi hướng xông vào đánh tan đội hình giặc.
  Vương Thông bị thương, tháo chạy về ____________.

  Tên:…………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:…….. MÔN SỬ 7
  Đề 2 Thời gian 10 phút
  B Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1:Cuộc khởi nghĩa Lam sơn thắng lợi có ý nghĩa gì ?(0.25đ)
  A Tạo đà cho thương nghiệp trong nước phát triển
  B Hạn chế nạn lụt lội bảo vệ đồng ruộng trong những ngày mưa lũ
  C kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh
  D Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước
  Cầu 2 : Dưới thời Lê Sơ khoa cử phát triển nhất vào thời vua nào ?(0.25đ)
  A Lê Thái Tổ
  B Lê Thái Tông
  C Lê Thánh Tông
  D Lê Nhân Tông
  Câu 3 : Dưới thới Lê Sơ tôn giáo nào chiếm ưu thế nhất (0.25đ)
  A Nho giáo
  B Phật giáo
  C Thiên chúa giáo
  D Đạo giáo
  Câu 4 : Nhà toán học nổi tiếng thời Lê được mệnh danh Trạng lường là ai ?(0.25đ)
  A Ngô Sỉ liên
  B Nguyễn Bỉnh Khiêm
  C Lương Thế Vinh
  D Lê Thánh Tông
  Câu 5 : Nối thời gian và tên các danh nhân văn hóa của dân tộc cho phù hợp (1đ)

  1 .1380-1442
  a .Lương Thế Vinh
  1-
  
  2 .1442-1497
  b .Ngô Sỉ Liên
  2-
  
  3 .thế kỷ xv
  c .Lê Thánh Tông
  3-
  
  4 .1442 -?
  d .Nguyễn Trãi
  4-
  
  
  Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) đi học ,Thăng Long , mở khoa thi ,Lê Thái Tổ
  Ngay sau khi lên ngôi vua ______________cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành _____________ mở trường học ở các lộ ______________ và cho phép người nào có học đều được dự thi đa số dân đều có thể __________ đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát
  Tên ……… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp ……… MÔN SỬ 7
  Đề 3 Thời gian 10 phút
  B Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1: Tác giả của bộ sách lịch sử đại việt sử ký toàn thư là ai ?(0.25đ)
  A Lê Văn Hưu
  B Ngô Sĩ Liên
  C Phan Phu Tiên
  D Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Câu 2 Chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra khi nào ?(0.25đ)
  A Thế kỷ XV
  B Thế kỷXVI
  C Thế kỷXVII
  D Thế kỷ XVIII
  Câu 3 : Tên con sông dùng làm ranh giới phân chia đàng trong và đàng ngoài là (0.25đ)
  A Sông Gianh
  B Sông Cầu
  C Sông Thu Bồn
  D Sông Bạch Đằng
  Câu 4 : chữ Quốc Ngữ ra đời vào thời gian nào ?(0.25đ)
  A Thế kỷ XVI
  B Thế kỷ XVII
  C Thế kỷ XVIII
  D Thế kỷ XIX
  Câu 5 : Nối thời gian và sự kiện cho phù hợp (1đ)

  1 .1407-1409
  a K.hởi nghĩa Trần Quý Khoáng
  1-
  
  2 .1409-1414
  b Khởi nghĩa Trần Ngỗi
  2-
  
  3 .cuối 6-1407
  c Quân Minh tràn vào biên giới nước ta
  3-
  
  4 .11-1406
  d .Hồ Quý Ly bị bắt
  4-
  
  
  Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp(1đ ) :khởi nghĩa ,Lam Sơn ,Chí Linh ,Quân Minh ,
  Những ngày đầu ___________lực lượng còn non yếu nghĩa quân_________gặp rất nhiều khó khăn _ ________nhiều lần tấn công bao vây căn cứ, nghĩa quân 3 lần phải rút lên núi ___________và liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc

  Tên:……………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp :………… MÔN SỬ 7
  Đề 4 Thời gian 10 phút
  B : Phần trắc nghiệm (3đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
  Câu 1:Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc vào thời gian nào ? (0.25đ)
  A 9-1426
  B 9-1427
  C. 9-1428
  D .9-1429
  Câu 2: Hội thề Đông Quan được tổ chức vào thời gian nào ?(0.25đ)
  A .10-12-1425
  B. 10-12-1426
  C. 10-12-1427
  D. 10-12-1428
  Câu 3 :Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào thời gian nào (0.25đ)
  1527
  1526
  1525
  1528
  Câu 4 Nghệ thuật kiến trúc thời Lê Sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào ?(0.25đ)
  Chùa Một Cột (Hà Nội)
  Tháp Phổ Minh (Nam Định )
  Cung Điện ở Lam kinh (Thanh Hóa )
  Thành Tây Đô (thanh Hóa )
  Câu 5: Nối cột a và cột b sao cho phù hợp (1đ)
  Cột a
  Cột b
  nối
  
  1 .Nguyễn Trãi
  a. Nhà toán học
  1-
  
  2. Lê Thánh Tông
  b. Nhà Sử học
  2-
  
  3. Ngô Sĩ Liên
  c. Nhà văn nhà thơ
  3-
  
  4. Lương Thế Vinh
  d. nhà chính trị quân sự tài ba
  4-
  
  
  Câu 6: Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) :điêu tàn ,nhân dân , phục hồi , nhà Minh ,
  Hai mươi năm dưới ách thống trị của phong kiến _________nước ta lâm vào tình trạng xóm làng _________ruộng đồng bỏ hoang đời sống _________cực khổ ,để nhanh chóng _____________và phát triển nông nghiệp vua lê Thái Tổ cho 25 vạn lính về quê làm ruộng

  No_avatar

  chúng tủ như đề này thì tốt

   
  Gửi ý kiến