Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kiểm tra Đại số 10 (nâng cao)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Tự Soạn
  Người gửi: Đặng Ngọc Liên
  Ngày gửi: 22h:29' 24-04-2008
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 360
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Ngọc Hồi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  Tổ : Toán Môn: Đại số 10 (nâng cao).Đề 2
  Trắc nghiệm(4đ)


  
  Xét các câu sau:
  (I). Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
  (II). Số trung vị cho biết vị trí của các số liệu đối với trung tâm của mẫu số liệu.
  (III). Nếu phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ thì các số liệu quy tụ gần số trung vị.
  (IV). Nếu phương sai và độ lệch chuẩn lớn thì các số liệu phân tán quá nhiều đối với số trung bình cộng.
  Nhận xét câu nào sai?
  A. Chỉ I; B. I và III; C. II và III; D. I và IV.
  B
  
  
  
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình : 
  Là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?
  A. M(1; -3) ; B. N(-4; 3); C. P(-1; 5) ; D. (-2; -3).
  A
  
  
  
  Kết qủa kiểm tra môn Toán cuối học kì I, của 100 học sinh khối 10, được thống kê bỡi bảng sau:
  Điểm x
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  
  Tần số n
  1
  1
  3
  5
  8
  13
  19
  24
  14
  10
  2
  N = 100
  
  Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là:
  A. 2,828 và 1,628 ; B. 2,830 và 1,682 ; C. 3,958 và 1,989; D. 3,980 và 1,990.
  C
  
  
  
  Giải phương trình sau: ?
  A. x = 2 ; B. x = - 3 ; C. x = - 2 ; D. x = - 3 hoặc x = 2.
  D
  
  
  
  Giải bất phương trình: .
  A. ; B. hoặc; C. ; D. hoặc.
  D
  
  
  
  Giải bất phương trình: .
  A. x < - 4; B. x < -1 hoặc x > 4; C. x < - 4 hoặc x > 4; D. x < - 4 hoặc x > 1.
  C
  
  
  
  Định m để phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 2m = 0 có hai nghiệm trái dấu.
  A. 0 < m < 2; B. m < 0; C. m > 2; D. m R.
  C
  
  
  
  Cho mẫu số liệu: 1 3 0 5 2 7 2 8. Xét câu nào sau đây đúng?
  A. Số trung vị là 3; B. Tần số của 0 là 0;
  C. Mốt của mẫu số liệu là 0; D. Số trung bình cộng là 3,5.
  A
  
  Tự luận(6đ)
  Câu 1: Giải bất phương trình: .
  Câu 2: Giải bất phương trình: .
  Câu 3: Hãy xác định những giá trị của m để bất phương trình sau có nghiệm:
  x2 + 2(m + 2)x - (m + 2) 0.
  ……………….Hết…………………..
   
  Gửi ý kiến