Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bồi dưỡng HSG toán 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tâm Khuê
  Ngày gửi: 15h:42' 18-11-2009
  Dung lượng: 77.0 KB
  Số lượt tải: 250
  Số lượt thích: 0 người
  Bồi dưỡng 4
  Bài 1 Tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số đó chia hết cho 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
  Giải
  Gọi số có hai chữ số cần tìm là (a ; b dều là số tự nhiên bé hơn 10 và a 0)
  Số chia cho 2 dư 1 nên b = 1; b = 3; b = 5; b = 7 hoặc b = 9.
  Số chia hết cho 5 dư 4 thì b = 4; b = 9.
  Nên chia cho 2 dư 1 chia cho 5 dư 4 thì b = 9.Ta có chia cho 3 dư 2 nên ( a+9 ) : 3 dư 2 nên a = 2 ; a = 5; a = 8.
  Mà trong các số 29; 59; 89; chỉ có số 59 chia cho 4 dư 3.
  Vậy số cần tìm là 59.
  Bài 2: Cho một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài và tăng chiều rộng của hình chử nhật đó thếm 5 m thì được hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật đã cho là 425 m2 . Tính diện tích hình chữ nhật đã cho
  Giải
  Cắt ghép phần diện tích tăng thêm ( 425m2 ) thành hình chữ nhật mới ABCD có chiều rộng bằng 5m và có chiều dài bằng nửa chu vi của hình chữ nhật ban đầu cộng với 5m. Nửa chu vi của hình chữ nhật ban đầu :
  425 : 5-5 = 80 ( m)
  Ta có sơ đồ hình chữ nhật ban đầu
  Chiều rộng :
  Chiều dài : 80 m
  Tổng số phần bằng nhau :
  1+3=4 ( phần )
  Chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu :
  80 : 4 = 20 (m)
  Chiều dài của hình chữ nhật ban đầu :
  20 x 3 = 60 ( m )
  Diện tích của hình chữ nhật ban đầu :
  60 x 20 = 1200 ( m2 )
  Đáp số 1200m2
  Bài 3: Tìm x biết:
  x : 55 + 225 : 5 = 445
  Giải:
  x : 55 + 225 : 5 = 445 : 5
  x : 55 = 445 : 5 - 225 : 5
  x : 55 = ( 445 - 225 ) : 5
  x : 55 = 220 : 5
  x : 55 = 44
  x = 44 x 55
  x = 2420
  Bài 4 Cho dãy số 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 .
  a ) Hãy viết thêm 5 số hạng của dãy số trên.
  b ) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy số đó.
  Giải :
  Cho dãy số 1 ; 2; 4 ; 8 ; 16 ;...
  Ta thấy 2 = 1 x 2
  4 = 2 x 2
  8 = 4 x 2
  16 = 8 x 2
  Quy luật : Mỗi số hạng ( kể từ số hạng thứ hai ) bằng số đứng liền trước nó nhân với 2.
  Nên 5 số hạng tiếp theo của dãy số là :
  16 x 2 = 32 64 x 2 = 128
  32 x 2 = 64 128 x 2 = 256
  256 x 2 = 512.
  Vậy dãy số cần tìm là : 1 ; 2; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64 ; 128 ; 256 ; 512 ;...
  b)Tổng 10 số hạng đầu tiên là :
  S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512
  S x 2 = ( 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 ) x 2
  S x 2 = ( 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 ) + 1024 - 1
  S x 2 = S + 1023
  S x 2 - S x 1 = 1023
  S x ( 2 - 1 ) = 1023
  S x 1 = 1023
  S = 1023
  Bài 5 : Tìm các chữ số a, b sao cho vừa chia hết cho cả 3 và 5.
  Giải :
  Để số : 5 thì b = 0 hoặc b = 5
  Để số : 2 thì b = 0 ; b = 2 ; b = 4 ; b = 6 ; b = 8 .
  Để số chia hết cho cả 2 và 5 thì b = 0.
  Để số : 3 nên ( 1 + 2 + 3 + a + 0 ) : 3 hay ( a + 6 ) : 3
  Suy ra a = 0 ; a = 3 ; a = 6 hoặc a = 9.
  Nên ta có các
   
  Gửi ý kiến