Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ I (tham khảo)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Thúy Hà
  Ngày gửi: 17h:14' 23-11-2009
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 6465
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Giáo dục Huyện Núi Thành
  Trường Tiểu Học Nguyễn Trường Tộ
   Bài kiểm tra cuối học kỳ I
  Năm học: 2009 – 2010
  Môn tiếng anh lớp 3
  
  
  
  Họ và tên :………………… Thời gian làm bài: 40 phút
  Lớp:…………..

  Điểm
  Nhận xét
  
  
  Bài 1: Khoanh tròn vào các chữ cái A, B hoặc C đứng trước các từ mà em cho là khác loại với các từ còn lại (1,0 điểm)
  1. A. friend B. classroom C. library
  2. A. hello B. how C. what
  3. A. I B. you C. are
  4. A. she B. he C. my

  Bài 2: Nối các câu ở cột A phù hợp với các câu ở cột B (1,5 điểm)

  A
  B
  Trả lời
  
  1. What’s your name ?
  a. Hello
  1,……….
  
  2. Hi
  b. Bye. See you later.
  2,……….
  
  3. Goodbye.
  c. My name’s Peter.
  3,……….
  
  4. He is….
  d. my friend.
  4,………..
  
  5. This is …..
  e. my school
  5,………..
  
  6. It’s …..
  f. big
  6,………..
  
  

  Bài 3: Sắp xếp lại các từ, dấu chấm, dấu phẩy để thành câu hoàn chỉnh (2,5 điểm)
  classroom / is / my / this.
  ………………………………………..
  is / Who / she ?
  ………………………………………..
  my / he / is / friend .
  ………………………………………..
  up / please / stand.
  ………………………………………..
  hello / name / is / my / Hoa
  ………………………………………..
  Bài 4: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lại (2,0 điểm)

  Từ sai Sữa lại
  This is LiLi. He is my friend. …………. …………..
  What is you name ? …………. …………..
  fine, thank …………. …………..
  What is he ? He is Nam. …………. …………..

  Bài 5: Sắp xếp lại các từ đã cho (1,5 điểm)
  1. OOLHSC → ………………..
  2. AMEN → ………………..
  3. ISHT → ………………..
  4. DNRIEF → ………………..
  5. ANHSTK → ………………..
  6. EEASLP → ………………..

  Bài 6: Dịch sang tiếng việt các câu sau (1,5 điểm)
  1. Hello. My name’s Yên.
  ……………………………………………………………
  2. This is my school. It’s big.
  …………………………………………………………….
  3. Thu is my friend.
  …………………………………………………………….

  -----THE END------
  GOOD LUCK TO YOU  Avatar

  co oi co viet bai kiem tra nay ngan qua.Em mong co se chinh lai va viet dai hon

  No_avatarf
  chung em muon thi ki 1 lop 3
  No_avatar

  khong in ra duoc bai mang ve , thi khong co tac dung

  qua chan, chng nhe ngoi danh may lai bai a

  No_avatarf

  co viet bai kiem tra ngan qua

   
  Gửi ý kiến