Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI GIAI TOAN TREN MAY TINH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Đình Tám B
  Ngày gửi: 21h:30' 24-05-2008
  Dung lượng: 126.0 KB
  Số lượt tải: 2048
  Số lượt thích: 0 người


  Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Lớp : ..................
  Họ Và Tên : ..................

  Kiểm Tra Đề Số 1
  Điểm :
  
  
  Môn : Máy Tính Bỏ Túi CASIO
  LỚP 9
  
  
  ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
  Thời Gian : 150 Phút
  1/ Biết dãy số {an } xác định như sau :
  a1 = 1 ; a2 = 2 ;an+2 = 3 an+1 + 2 an
  Với mọi n nguyên dương .
  Tính a15

  2/ Cho S1 = 81 ; S2 = S1 + 225
  S3 = S1 + S2 + 625 ; S4 = S1 + S2 + S3 + 1521
  S5 = S1 + S2 + S3 + S`4 + 3249 ; . . . .
  Tính : S8 S9 S10  3/ Cho P( x ) = x3 + ax2 + bx + c .
  Q( x ) = x4 - 10x3 + 40x2 - 125x - P( -9) .
  a/ Tính a , b , c , và P biết :
  P ; P ; P
  b/ Với a,b,c tìm được ở trên , tìm thương và số dư của phép chia đa thức Q(x) cho x-11
  4/ a/ Tìm bình phương số : A=():(1+)


  b/ Tính giá trị của biểu thức :
  B=

  5/ Cho x1000 + y1000 = 6,912
  x2000 + y2000 = 33,76244
  Tính x3000 + y3000

  6/ Cho tam giác ABC có các độ dài của các cạnh AB = 4,71 cm , BC = 6,26 cm
  , AC = 7,62 cm
  a/ Tính độ dài của đường cao BH, trung tuyến BM và đoạn phân giác trong BD
  của góc B ( M và DAC )


  b/ Tính gần đúng diện tích tam giác BHD  7/ Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
  a/ x3 + 5x - 2 = 0
  b/ x + -2 = 0

  8/ Hình thang cân ABCD có đáy lớn CD = 10 cm đáy nhỏ bằng đường cao , đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính đường cao của hình thang .


  9/ Tam giác ABC có BC = 40 cm , đường phân giác AD = 45 cm , đường cao AH = 36 cm . Tính độ dài BD, DC .


  10/ Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm , AC = 12 cm , gọi I là tâm đường tròn nội tiếp , G là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài IG

  ĐÁP ÁN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
  Thời Gian : 150 Phút
  1/ Biết dãy số {an } xác định như sau :
  a1 = 1 ; a2 = 2 ;an+2 = 3 an+1 + 2 an
  Với mọi n nguyên dương .
  Tính a15

  2/ Cho S1 = 81 ; S2 = S1 + 225
  S3 = S1 + S2 + 625 ; S4 = S1 + S2 + S3 + 1521
  S5 = S1 + S2 + S3 + S`4 + 3249 ; . . . .
  Tính : S8 S9 S10  3/ Cho P( x ) = x3 + ax2 + bx + c .
  Q( x ) = x4 - 10x3 + 40x2 - 125x - P( -9) .
  a/ Tính a , b , c , và P biết :
  P ; P ; P
  b/ Với a,b,c tìm được ở trên , tìm thương và số dư của phép chia đa thức Q(x) cho x-11
  4/ a/ Tìm bình phương số : A=():(1+)


  b/ Tính giá trị của biểu thức :
  B=

  5/ Cho x1000 + y1000 = 6,912
  x2000 + y2000 = 33,76244
  Tính x3000 + y3000

  6/ Cho tam giác ABC có các độ dài của các cạnh AB = 4,71 cm , BC = 6,26 cm
  , AC = 7,62 cm
  a/ Tính độ dài của đường cao BH, trung tuyến BM và đoạn phân giác trong BD
  của góc B ( M và DAC )


  b/ Tính gần đúng diện tích tam giác BHD


  7/ Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình
  a/ x3 + 5x - 2 = 0
  b/ x + -2 = 0

  8/ Hình thang cân ABCD có đáy lớn CD = 10 cm đáy nhỏ bằng đường cao , đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính đường cao của hình thang .


  9/ Tam giác ABC có BC = 40 cm , đường phân giác AD = 45 cm , đường cao AH = 36 cm . Tính độ dài BD, DC .


  10/ Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm , AC = 12 cm , gọi I là tâm đường tròn nội tiếp , G là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài IG
  Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Lớp : ..................
  Họ Và Tên : ................

  Kiểm Tra Đề Số
  Điểm :
  
  
  Môn : Máy Tính Bỏ Túi CASIO
  LỚP 8
  
  
  ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
  Thời gian : 150 phút
  1/ Cho đa thức P( x ) = x3 + ax2 + bx + c và cho biết P( 1 ) = 4 ; P( -2 ) = 7 , P( 3 ) = 12 .
  Tính P( 30 )

  2/ Cho đa thức F( x ) = 2x4 - 6 x3 + 5x2 + 2x + m . Với giá trị nào của m thì đa thức F( x ) chia hết cho đa thức x + 4


  3/ Giải phương trình
  a/ x4 - x3 + x - 1 = 0
  b/ ( x + 2 )4 + x4 = 82

  4/ Cho dãy số xác định bởi công thức :
  xn+1 = ; n là số tự nhiên và n 1
  Biết x1 = 0,28 . Tính x100

  5/
  a/ Cho U1 = 3 ; U2 = 2 ; Un = 2Un-1 + 3Un-2
  ( n 3 ) . Tính U21

  b/ Tính giá trị của biểu thức :
  B = + + + . . . + + .
  6/ Một hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc nhau . Đáy nhỏ dài 14,358cm, cạnh bên dài 23,457cm . Tính diện tích hình thang .


  7/ Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 15cm, cạnh bên BC = 8cm ; ABC = 1010 , ADC = 350 . Tính diện tích hình thang .


  8/ Cho hình thang cân ABCD có C = 300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm và cạnh bên
  BC = 3,2cm . Tính :
  a/ Diện tích hình thang ABCD
  b/ Độ dài đường chéo AC

  9/ Cho tam giác ABC có A = B + 2 C và độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp .
  a/ Tính độ dài các cạnh của tam giác
  b/ Tính số đo góc A , góc B , góc C
    
   10/ Cho tam giác ABC có AB = 4cm , BC = 6cm , Ac = 8cm . Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I .
  a/ Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD .
  b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính độ dài đoạn thẳng IG .
  ĐÁP ÁN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
  Thời gian : 150 phút
  1/ Cho đa thức P( x ) = x3 + ax2 + bx + c và cho biết P( 1 ) = 4 ; P( -2 ) = 7 , P( 3 ) = 12 .
  Tính P( 30 )

  2/ Cho đa thức F( x ) = 2x4 - 6 x3 + 5x2 + 2x + m . Với giá trị nào của m thì đa thức F( x ) chia hết cho đa thức x + 4


  3/ Giải phương trình
  a/ x4 - x3 + x - 1 = 0
  b/ ( x + 2 )4 + x4 = 82

  4/ Cho dãy số xác định bởi công thức :
  xn+1 = ; n là số tự nhiên và n 1
  Biết x1 = 0,28 . Tính x100

  5/
  a/ Cho U1 = 3 ; U2 = 2 ; Un = 2Un-1 + 3Un-2
  ( n 3 ) . Tính U21

  b/ Tính giá trị của biểu thức :
  B = + + + . . . + + .
  6/ Một hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc nhau . Đáy nhỏ dài 14,358cm, cạnh bên dài 23,457cm . Tính diện tích hình thang .


  7/ Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 15cm, cạnh bên BC = 8cm ; ABC = 1010 , ADC = 350 . Tính diện tích hình thang .


  8/ Cho hình thang cân ABCD có C = 300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm và cạnh bên
  BC = 3,2cm . Tính :
  a/ Diện tích hình thang ABCD
  b/ Độ dài đường chéo AC


  9/ Cho tam giác ABC có A = B + 2 C và độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp .
  a/ Tính độ dài các cạnh của tam giác
  b/ Tính số đo góc A , góc B , góc C

  a/ AB = 2
  AC = 3
  BC = 4

  b/ A = 1040 29/
  B = 460 34/
  C = 280 57/
  
   10/ Cho tam giác ABC có AB = 4cm , BC = 6cm , Ac = 8cm . Các đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I .
  a/ Tính độ dài các đoạn thẳng BD và CD .
  b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính độ dài đoạn thẳng IG .


  No_avatar
  eetiujierthjruhyyyyyyyyyutshetuhswrhtfsnh
  No_avatar
  tại sao ko đưa dc đề thi lên
  No_avatar

  de toan bi mat chu thuiLa hét

   

  No_avatar
  dễ ợt
  No_avatarf

  cam on thay coMỉm cườiCười

   

  No_avatarf

  thank youMỉm cười

   

  Avatar

  thank

  No_avatar

  rat bo ich he he heMỉm cườiMỉm cườiLè lưỡi

  No_avatar

  ui, tiếc là đề thi không có cách giải

   

  No_avatar

  im dj then cho DAt

   

   
  Gửi ý kiến