Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KTCK 1-TOÁN LỚP 2(2009-2010)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:34' 28-11-2009
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 479
  Số lượt thích: 0 người
  Trường TH …………………………
  Lớp : ……..
  Tên :…………………………………

  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 - KHỐI 2
  Năm học 2009 – 2010
  Môn: Toán – Thời gian: 40 phút
  
  
  Điểm thi  Chữ ký giám khảo
  Chữ ký giám thị
  
  

  Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  a) 78 ; 79 ; 80 ; …………………………………………………; 85.
  b) 76 ; 78 ; 80 ; …………………………………………………; 90.
  Câu 2: Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm thích hợp
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  ………….
  25
  ………..
  
  ………….
  90
  ………..
  
  
  Câu 3: Điền số ?
  Số hạng
  9
  7
  
  Số bị trừ
  13
  15
  
  Số hạng
  6
  7
  
  Số trừ
  7
  8
  
  Tổng
  
  
  
  Hiệu
  
  
  
  
  Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
  a) 9 + 7 = 17 b) 13 – 8 = 6
  c) 16 – 9 = 7 d) 8 + 9 = 17
  Câu 5: Đặt tính rồi tính
  46 + 35
  ………………..
  ………………..
  ………………..

  53 - 28
  ………………..
  ………………..
  ………………..
  
  36 + 54
  ………………..
  ………………..
  ………………..
  80 - 47
  ………………..
  ………………..
  ………………..
  
  
  Câu 6: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi


  Thứ hai
  Thứ ba
  Thứ tư
  Thứ năm
  Thứ sáu
  Thứ bảy
  Chủ nhật
  
  12
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  
  
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  
  
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  
  
  28
  29
  30
  31
  
  
  
  
  
  a) Có …….. ngày thứ hai. Các ngày thứ hai là ngày:……………………
  b) Ngày 17 tháng 12 là thứ…………….
  c) Tháng 12 có tất cả ................ngày.
  Câu 8: Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán 25 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
  BÀI GIẢI
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   
  Gửi ý kiến