Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra Toán 9 cả năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Phong
  Ngày gửi: 21h:05' 07-06-2008
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 1333
  Số lượt thích: 0 người
  Trường thcs an phụ
  Tổ KHTN
  Đề kiểm tra môn đại số 9
  Tiết: 10 - Tuần: 5
  Thời gian: 15 phút
  Đề số 1
  A. Mục tiêu
  - Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Các qui tắc nhân, chia căn bậc 2, hằng đẳng thức .
  - Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
  - Tính cẩn thận, chính xác.
  B. Nội dung
  Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
  a: Khai phương tích 15.30.50 ta được kết quả là:
  A.. 1500; B. 150; C. 15; D. 30.
  b. Tính ta được kết quả là:
  A. 2-; B. -2 -; C. 2 + ; D. - 2.

  Câu 2 ( 6 điểm): Tính
  a. 
  b. 3. ( a < 0).
  c. 
  Đáp án chấm đề 1
  Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý chọn đúng 2đ
  a. B. 150. 2đ
  b. D. - 2 2đ

  Câu 2 ( 6 điểm):
  a. = 1đ
  = - 1 1đ
  b. 3 . = 3. = 3.5. 1,5đ
  = -15a ( a <0). 0,5đ
  c. = . . 0,5đ
  = 1,1.8. . = 8,8. 1,5đ


  Trường thcs an phụ
  Tổ KHTN
  Đề kiểm tra môn đại số 9
  Tiết: 10 - Tuần: 5
  Thời gian: 15 phút
  Đề số 3 (clc)
  A. Mục tiêu
  - Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
  - Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
  - Tính cẩn thận, chính xác.
  B. Nội dung
  Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại các câu trả lời đúng trong các câu sau:
  a. = khi và chỉ khi.
  A. x = 1; B. x -1; C. x - 1; D. 1.
  b. Giá trị của biểu thức ( 2 - ) . ( 2+ ) bằng:
  A. 4 - ; B. - 5; C. 1; D. -1.

  Câu 2 ( 6 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
  a. + 
  b. . ( a 
  c. .
  Đáp án chấm đề 3

  Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý đúng ( 2 điểm):
  a. D. x 2 đ
  b. C.1 2đ

  Câu 2 ( 6 điểm):
  a. + = 1đ
  = 0,5đ
  = 0,5đ
  b. . = = = 1,5đ
  = ( a 0,5đ

  c. 1đ
  = 20 + 2. 0,5đ
  = 22 0,5đ

  Trường thcs an phụ
  Tổ KHTN
  Đề kiểm tra môn đại số 9
  Tiết: 10 - Tuần: 5
  Thời gian: 15 phút
  Đề số 2
  A. Mục tiêu
  - Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
  - Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
  - Tính cẩn thận, chính xác.
  B. Nội dung
  Câu 1 ( 4điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
  a. có nghĩa khi và chỉ khi
  A. x = ; B. x ; C. x ; D. x 
  a. Các căn bậc 2 của 9 là:
  A. 3; B. - 3; C. 3; D. 9.

  Câu 2 ( 6 điểm): Tính
  a. 
  b. 
  c. 

  Đáp án chấm đề 2

  Câu 1 ( 4điểm): Mỗi ý đúng 2 điểm.
  a. B. x 2đ
  b. C. 2đ

  Câu 2 ( 6 điểm):
  a. = 2đ


  b. = 2đ

  c. 1đ
  = 1đ  Trờng THCS AN phụ
  Tổ khtn Đề kiểm tra môn đại số 9
  Tiết 10 - Tuần 5
  Thời gian 15 phút
  Đề 4
  Câu 1(4 điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
  a, có nghĩa khi
  A, ; B, ; C, ; D, 
  b, Tính được kết quả là.
  A, C, 
  B, D, 1
  Câu 2 (6 điểm)
  Tính
  a, =
  b, 
  c, =
  d, (a>0)
  Đáp án + biểu điểm
  Câu 1 (4 điểm)
  a, C (2 điểm)
  b, B (2 điểm)
  Câu 2 (6 điểm)
  a, = = 5.3 =15 (1,5 điểm)
  b, = ||= (1,5 điểm)
  c, = 1,2 b2 |a| (1,5 điểm)
  d, = (1,5 điểm)
  No_avatar
  Không nên dùng tiêu đề Đề kiểm tra Toán 9 cả năm
  Avatar
  khong co hinh hoc aLa&nbsp;hét
  Avatar
  Đề mà gọi là đề hả U?
  No_avatar
  treo đầu dê, bán thịt chó
  Avatar
  Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, giáo viên gì lạ vậy. Nói không thật làm sao mà dạy HS
  No_avatar

  Đồng ý nhận xét bạn Dũng, nếu có nhiều bài như vậy thư viện sẽ trở thành đóng rác.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓