Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm tra Toán 9 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phong
Ngày gửi: 21h:05' 07-06-2008
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 1330
Số lượt thích: 0 người
Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 1
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Các qui tắc nhân, chia căn bậc 2, hằng đẳng thức .
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
a: Khai phương tích 15.30.50 ta được kết quả là:
A.. 1500; B. 150; C. 15; D. 30.
b. Tính ta được kết quả là:
A. 2-; B. -2 -; C. 2 + ; D. - 2.

Câu 2 ( 6 điểm): Tính
a. 
b. 3. ( a < 0).
c. 
Đáp án chấm đề 1
Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý chọn đúng 2đ
a. B. 150. 2đ
b. D. - 2 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. = 1đ
= - 1 1đ
b. 3 . = 3. = 3.5. 1,5đ
= -15a ( a <0). 0,5đ
c. = . . 0,5đ
= 1,1.8. . = 8,8. 1,5đ


Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 3 (clc)
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại các câu trả lời đúng trong các câu sau:
a. = khi và chỉ khi.
A. x = 1; B. x -1; C. x - 1; D. 1.
b. Giá trị của biểu thức ( 2 - ) . ( 2+ ) bằng:
A. 4 - ; B. - 5; C. 1; D. -1.

Câu 2 ( 6 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a. + 
b. . ( a 
c. .
Đáp án chấm đề 3

Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý đúng ( 2 điểm):
a. D. x 2 đ
b. C.1 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. + = 1đ
= 0,5đ
= 0,5đ
b. . = = = 1,5đ
= ( a 0,5đ

c. 1đ
= 20 + 2. 0,5đ
= 22 0,5đ

Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 2
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
a. có nghĩa khi và chỉ khi
A. x = ; B. x ; C. x ; D. x 
a. Các căn bậc 2 của 9 là:
A. 3; B. - 3; C. 3; D. 9.

Câu 2 ( 6 điểm): Tính
a. 
b. 
c. 

Đáp án chấm đề 2

Câu 1 ( 4điểm): Mỗi ý đúng 2 điểm.
a. B. x 2đ
b. C. 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. = 2đ


b. = 2đ

c. 1đ
= 1đTrờng THCS AN phụ
Tổ khtn Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết 10 - Tuần 5
Thời gian 15 phút
Đề 4
Câu 1(4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
a, có nghĩa khi
A, ; B, ; C, ; D, 
b, Tính được kết quả là.
A, C, 
B, D, 1
Câu 2 (6 điểm)
Tính
a, =
b, 
c, =
d, (a>0)
Đáp án + biểu điểm
Câu 1 (4 điểm)
a, C (2 điểm)
b, B (2 điểm)
Câu 2 (6 điểm)
a, = = 5.3 =15 (1,5 điểm)
b, = ||= (1,5 điểm)
c, = 1,2 b2 |a| (1,5 điểm)
d, = (1,5 điểm)
No_avatar
Không nên dùng tiêu đề Đề kiểm tra Toán 9 cả năm
Avatar
khong co hinh hoc aLa&nbsp;hét
Avatar
Đề mà gọi là đề hả U?
No_avatar
treo đầu dê, bán thịt chó
Avatar
Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, giáo viên gì lạ vậy. Nói không thật làm sao mà dạy HS
No_avatar

Đồng ý nhận xét bạn Dũng, nếu có nhiều bài như vậy thư viện sẽ trở thành đóng rác.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓