Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi Tiếng anh lớp 2 - 3 - 4 -5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:49' 21-12-2009
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1891
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 2
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

A. cat cake B. bag book

C. pen pencil D. blue black

Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

yello__ B. r__d
C. p__nk D. gre__n

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:A: What ........this?
B: It’s ..........book.
A: What ...............is it?
B: It’s red.

Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

What’s your name?
.......................................................................

How are you?
.......................................................................


Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 3
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a . seven ten

b. this that

c. my yuor

d. are is


Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

b__rthday c. rob__t
b. tal__ d. __ite

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:A: How’s __________?
B: _______sunny.
A: Let____play.
B: OK.

Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

1. There is the kite?
.......................................................................

2. Can you climb a tree?
.......................................................................


Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 4
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a. red bed b. net pet

c. cat hat d. pen ten

Câu 2: Khoanh tròn vào một từ khác loại

a. tercher famer book
b. cold hot he
c. market ruler shopkeeper
d. this they that

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

A: Who ...........she?
B: She’s Miss Lan.
A: Is she a teacher?
B: ............she isn’t.

Câu 4: Chọn từ đúng.
1. What’s the .......................?
A. matter B. this C. that
2. He is .....................?
A. cook B. sick C. police officer

Câu 5: Trả lời câu hỏi sau:

a. What’s this?
.....................................................

b. What are these?
.....................................................Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 5
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a . farmer nurse

b. green yellow

c. cold hot

d. pencil ruler


Câu 2: Khoanh tròn từ khác loại.

a. teacher shopkeeper hot

b. ruler red book

c. they her yuor

d. blue pink this

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:
a. A: What______ you have?

B: I_______ a ...........book.

b. A: Whose watch _________ that?

B: It’s Nam’s ________.

Câu 4: Chọn từ đúng
1. How _______ are you?
A. fine B. old C. the weather
2
 
Gửi ý kiến