Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Đề thi Tiếng anh lớp 2 - 3 - 4 -5

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Hương (trang riêng)
    Ngày gửi: 09h:49' 21-12-2009
    Dung lượng: 41.0 KB
    Số lượt tải: 1827
    Số lượt thích: 0 người
    Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 2
    Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
    Năm học: 2009 - 2010
    Thời gian: 35 phút


    Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

    A. cat cake B. bag book

    C. pen pencil D. blue black

    Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

    yello__ B. r__d
    C. p__nk D. gre__n

    Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:



    A: What ........this?
    B: It’s ..........book.
    A: What ...............is it?
    B: It’s red.

    Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

    What’s your name?
    .......................................................................

    How are you?
    .......................................................................










    Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 3
    Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
    Năm học: 2009 - 2010
    Thời gian: 35 phút


    Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

    a . seven ten

    b. this that

    c. my yuor

    d. are is


    Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

    b__rthday c. rob__t
    b. tal__ d. __ite

    Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:



    A: How’s __________?
    B: _______sunny.
    A: Let____play.
    B: OK.

    Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

    1. There is the kite?
    .......................................................................

    2. Can you climb a tree?
    .......................................................................






    Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 4
    Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
    Năm học: 2009 - 2010
    Thời gian: 35 phút


    Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

    a. red bed b. net pet

    c. cat hat d. pen ten

    Câu 2: Khoanh tròn vào một từ khác loại

    a. tercher famer book
    b. cold hot he
    c. market ruler shopkeeper
    d. this they that

    Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

    A: Who ...........she?
    B: She’s Miss Lan.
    A: Is she a teacher?
    B: ............she isn’t.

    Câu 4: Chọn từ đúng.
    1. What’s the .......................?
    A. matter B. this C. that
    2. He is .....................?
    A. cook B. sick C. police officer

    Câu 5: Trả lời câu hỏi sau:

    a. What’s this?
    .....................................................

    b. What are these?
    .....................................................



    Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 5
    Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
    Năm học: 2009 - 2010
    Thời gian: 35 phút


    Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

    a . farmer nurse

    b. green yellow

    c. cold hot

    d. pencil ruler


    Câu 2: Khoanh tròn từ khác loại.

    a. teacher shopkeeper hot

    b. ruler red book

    c. they her yuor

    d. blue pink this

    Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:
    a. A: What______ you have?

    B: I_______ a ...........book.

    b. A: Whose watch _________ that?

    B: It’s Nam’s ________.

    Câu 4: Chọn từ đúng
    1. How _______ are you?
    A. fine B. old C. the weather
    2
     
    Gửi ý kiến
    print