Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi Tiếng anh lớp 2 - 3 - 4 -5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:49' 21-12-2009
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 1916
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 2
  Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
  Năm học: 2009 - 2010
  Thời gian: 35 phút


  Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

  A. cat cake B. bag book

  C. pen pencil D. blue black

  Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

  yello__ B. r__d
  C. p__nk D. gre__n

  Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:  A: What ........this?
  B: It’s ..........book.
  A: What ...............is it?
  B: It’s red.

  Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

  What’s your name?
  .......................................................................

  How are you?
  .......................................................................


  Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 3
  Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
  Năm học: 2009 - 2010
  Thời gian: 35 phút


  Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

  a . seven ten

  b. this that

  c. my yuor

  d. are is


  Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

  b__rthday c. rob__t
  b. tal__ d. __ite

  Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:  A: How’s __________?
  B: _______sunny.
  A: Let____play.
  B: OK.

  Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

  1. There is the kite?
  .......................................................................

  2. Can you climb a tree?
  .......................................................................


  Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 4
  Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
  Năm học: 2009 - 2010
  Thời gian: 35 phút


  Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

  a. red bed b. net pet

  c. cat hat d. pen ten

  Câu 2: Khoanh tròn vào một từ khác loại

  a. tercher famer book
  b. cold hot he
  c. market ruler shopkeeper
  d. this they that

  Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

  A: Who ...........she?
  B: She’s Miss Lan.
  A: Is she a teacher?
  B: ............she isn’t.

  Câu 4: Chọn từ đúng.
  1. What’s the .......................?
  A. matter B. this C. that
  2. He is .....................?
  A. cook B. sick C. police officer

  Câu 5: Trả lời câu hỏi sau:

  a. What’s this?
  .....................................................

  b. What are these?
  .....................................................  Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 5
  Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
  Năm học: 2009 - 2010
  Thời gian: 35 phút


  Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

  a . farmer nurse

  b. green yellow

  c. cold hot

  d. pencil ruler


  Câu 2: Khoanh tròn từ khác loại.

  a. teacher shopkeeper hot

  b. ruler red book

  c. they her yuor

  d. blue pink this

  Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:
  a. A: What______ you have?

  B: I_______ a ...........book.

  b. A: Whose watch _________ that?

  B: It’s Nam’s ________.

  Câu 4: Chọn từ đúng
  1. How _______ are you?
  A. fine B. old C. the weather
  2
   
  Gửi ý kiến